Pereyra Argentina – Sverige

Stöder Grupo Pereyra i Argentina.

Vängruppen Pereyra (Argentina – Sverige) samarbetar med Grupo Peryera i Argentina, och har så gjort sedan 1998 efter en träff på ett av Framtidsjordens internationella nätverksmöten i Sydamerika. Nätverksmötet följdes av besök i Argentina där samarbetet tog form. Under en tid arbetade vängruppen tillsammans med den tidigare vängruppen till Grupo Pereyra, Quercus, och den nya vängruppen fylldes på allteftersom med bland andra tidigare praktikanter hos olika organisationer inom Framtidsjordens internationella nätverk, däribland Grupo Pereyra.

Pereyra (Argentina – Sverige) arbetar ideellt i samarbete med Grupo Pereyra i Argentina, för att främja ekologisk och social hållbarhet genom framför allt miljöutbildning. I Sverige innefattar det information, opinionsbildning, erfarenhetsutbyte och insamling av medel som oavkortat går till verksamheten i Argentina. Vängruppen har vid ett stort antal tillfällen bjudit till Sverige en eller ett par representanter från Grupo Pereryra i Argentina, för att under ett par veckor tillsammans skapa erfarenhetsutbyten med intresserade grupper och personer runt om i Sverige. Dessa besök innefattar föreläsningar, kurser av mer utbildande slag samt både teoretiskt ochpraktiskt erfarenhetsutbyte med exempelvis naturskolor, lärare och andra pedagoger, miljö- och solidaritetsorganisationer, lantbrukare och engagerade privatpersoner.

Praktikanter från olika kurser vid Nordens Folkhögskola Biskops-Arnö har i många år besökt Grupo Pereyra i Argentina för att där tillsammans arbeta med t ex deltagande video. Detta har bland annat resulterat i flera fina filmer som vängruppen använder i sin informationsverksamhet. En betydande del av de insamlade medlen som går till verksamheten i Argentina kommer från kurser i argentinsk tango som leds av Ernesto Garzón och Lilly Unkic, se  www.tangoamor.se. Ernesto är tidigare praktikant hos Grupo Pereyra och tangokurserna kombineras med information om Grupo Pereyras verksamhet.

Vill du stödja Pereyra, genom aktivt engagemang i vängruppen eller ekonomiskt bidrag, är du varmt välkommen att kontakta vängruppen.

Kontaktperson är Marcos Chagallo marcos@chagallo.com . Plusgiro: 1664820-6.