Minor Field Study (MFS)

Framtidsjordens medlemsorganisationer har genom åren tagit emot många svenska studenter som skrivit uppsatser med stöd av Sidas MFS-stipendie. Framtidsjorden i Sverige kan ge tips på organisationer som kan passa för det område som uppsatsen ska handla om och ge kontaktuppgifter till organisationer. Vi har ingen möjlighet att själva vara handläggare men underlättar gärna kontakten. Kontakta oss på e-post: praktik@framtidsjorden.se för mer information.