Människor ska inte behöva dö för att politikerna ska ta klimatkrisen på allvar

Låt inte löftena om hållbar återhämtning bli tomma ord.

Regeringen måste trappa upp sin miljöpolitik när Sverige öppnats upp igen efter pandemin, skriver fyra miljöorganisationer.

I 2021 års budget satsades 9,7 miljarder kronor på att skapa en klimatvänlig återställning från pandemin, men inför årets budgetomröstning pekar förslagen åt motsatt håll. Riksdagen förlänger Cementas cementproduktion på Gotland och regeringen står handfallen inför Centerpartiets krav på uppluckring av strandskyddet och åtgärder som gynnar skogsskövling.

Klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald lyfts ofta fram, av både civilsamhället och forskare, som orsaker till Covid 19-pandemin. Men dessa förklaringar hörs väldigt sällan i svensk och europeisk politik. Istället för att gå till botten med smittspridningens grundläggande orsaker hade EU:s återhämtningspaket för 2021 fokus på offentliga investeringar.

Att bemöta ett pandemiutbrott när det väl är ett faktum beräknas kosta 100 gånger mer än förebyggande åtgärder för att minimera risken för framtida pandemier. Fler utbrott, av samma skala och samma förlust av människoliv, är nämligen en förväntad följd av klimat- och miljökriserna, som kräver lika drastiska åtgärder som Covid 19. Som ansvarig för Sveriges framtid behöver regeringen tydligt ta sig an detta.

En hållbar återhämtning ligger även i linje med den globala utvecklingen. Enligt FN:s satsning ”Decent Jobs for Youth” förväntas 60 miljoner nya gröna jobb skapas till 2030 globalt sett, och Sverige kan bidra till denna omställning. Särskilt unga efterfrågar anställningar som inte bara försörjer dem, utan även bidrar till social och ekologisk hållbarhet. Genom att gynna nuvarande arbetstagare och skapa nya hållbara anställningar istället för att stödja fossil- och flygindustrin kan Sveriges regering säkra en arbetsmarknad för både nuvarande och kommande generationer av arbetstagare.

Esmeralda Sjögren

Styrelseledamot i Stockholm-Uppland-Gotlands Fältbiologer

Axel Eriksson

Medlem i Lunds Fältbiologer

Leo Rudberg

Ordförande för Fältbiologerna

Tobias Linghag

Verksamhetsledare för Framtidsjorden

Janine OKeeffe

Aktiv i Fridays For Future

Robin Holmberg

Ordförande för PUSH Sverige

Oliwer Schultz

Ekologstudent vid Linköpings universitet