Makten över maten! Fokus Brasilien

Vi har manifesterat för Amazonas och strejkat för klimatet – nu pratar vi om hur det hänger ihop:

Välkommen på tre viktiga samtal med Alvir!

Alvir Longhi är familjejordbrukare och rådgivare inom agroekologi, skogs jordbrukssystem och biologisk mångfald. Sedan år 2000 arbetar han som rådgivare i jordbruksorganisationen CETAP som är medlem i Framtidsjorden.

Alvirs arbete fokuserar på att främja den utvecklingen av sociala processer som bidrar till ett rättvisare matproduktions system och kommersialiseringen. Han arbetar också med att synliggöra familjejordbrukarnas verksamhet med att bevara den biologiska mångfalden.

BRASILIEN I FOKUS! Tisdag 15/10 kl 18.30 – 20.00, ABF Malmö

MÅSTE AMAZONAS BRINNA? Onsdag 16/10 kl 17.30-20.00, The wippet lab, Stockholm

AW MED ALVIR! Fredag 18/10 kl 17.00, Solidaritetsrörelsens hus, Stockholm