LEHOs vänner

Stödjer LEHOs projekt i  Ladakh, Indien.

Kontakta LEHOs vänner
Inger Källander
E-post: inger.kallander@ekolantbruk.se