LEHO, Indien

 

LEHO

Isolerade växthus ger vintergrönsaker

I ett nybyggt solhus i utkanten av Leh i indiska Himalaya har LEHO sitt kontor. Organisationen är expert på att bygga växthus som även fungerar vintertid. Med tjocka välisolerade väggar och en södervänd plastad långsida klara man att stänga ute frosten under vinternätterna. Tåliga grönsaker kan odlas hela vintern och ge en inkomst till familjen. Anledningen till att man kan odla hela året i växthus är att Ladakh ligger på mer än 3000 meter över havet, där det sällan är molnigt. För att förbättra hälsan hos befolkningen och höja näringsvärdet i kosten har man introducerat en variation av nya köksväxter. Detta ger även möjlighet till inkomst vilket är ett viktigt steg för att förbättra villkoren för byborna.

LEHO arbetar också med att stödja kvinnogrupper. Organisationen ordnar kurser i vävning så att kvinnor kan göra det berömda paschminatyget som säljs till turister under sommaren och ger stora inkomster. Kvinnorna får också hjälp med att komma igång att sticka, sylta och torka aprikoser som kan säljas. Stödet från LEHO består också av att de sköter marknadsföring av varorna och att de har satt upp portabla säljskåp på ställen dit turister kommer. Skåpet fylls med varor som exponeras på ett bra sätt vilket ökar försäljningen och därmed kvinnornas inkomster. Även restauranger, Internetcaféer och andra ställen i staden Leh där turister samlas kan mot ersättning sköta försäljningen av lokala varor.

LEHO och LEHOs vänner samarbetar inom Framtidsjorden med målsättningen att öka den ekologiska odlingen i området. Detta arbete har gett lyckade resultat och idag brukas de flesta jordbruk i Ladakh utan kemiska bekämningsmedel och konstgödsel. LEHO har även påbörjat ett arbete med att certifiera jordbruk genom deltagande certifiering.

Här kan du läsa mer om LEHO: https://framtidsjorden.se/forandra/leho/

Kontakta LEHO
E-post: sultanaleho@yahoo.co.in
E-post: tashi@yahoo.co.in