Lära av Syd
Framtidsjordens informationsturné

Lära av Syd är en informationsturné som Framtidsjorden årligen anordnar under olika teman. Syftet med Lära av Syd är dels att sprida vetskap om de förhållanden som våra medlemsorganisationer i Asien och Latinamerika arbetar under, och att förmedla den unika erfarenhet och kunskap som dessa organisationer ofta besitter.
Det handlar också om att helt enkelt öka förståelsen för att det som görs i Nord ofrånkomligen hänger samman med vad som sker i Syd. Lära av Syd-turnén arrangeras tillsammans med en eller flera vängrupper som gemensamt med kansli och partners planerar och genomför en ca 2 till 4 veckor lång turné.