Lära av syd

Framtidsjordens informationsturné

Lära av Syd är en informationsturné som organiseras av Framtidsjorden varje år inom olika teman. Syftet med Lära av Syd är delvis att sprida kunskap om förhållandena under vilka våra medlemsorganisationer i Asien och Latinamerika arbetar, och att förmedla den unika erfarenhet och kunskap som dessa organisationer ofta har. Men det handlar också om att helt enkelt öka förståelsen att det som görs i norr är oundvikligen kopplat till det som händer i Syd. Lära av Syd-turnén arrangeras tillsammans med en eller flera grupper av vänner som tillsammans planerar och genomför en 2 till 4 veckors lång turné med kontoret och partners.