Lära av Syd

Lära av Syd är en informationsturné som Framtidsjorden årligen anordnar under olika teman. Syftet med Lära av Syd är dels att sprida vetskap kring de förhållanden som våra medlemsorganisationer i Asien och Latinamerika arbetar under, och att förmedla den unika erfarenhet och kunskap som dessa organisationer ofta besitter. Det handlar också om att helt enkelt öka förståelsen för att det som görs i Nord ofrånkomligen hänger samman med vad som sker i Syd. Lära av Syd turnen planeras och genomförs tillsammanse med en eller flera vängrupper som gemensamt med kansli och partners planerar och genomför en ca 2 till 4 veckor lång turne.

Några exempel på teman från de senaste åren är: 2006 Ekologi och Lärande, 2007 Mat är makt  och 2008 var temat för Lära av Syd Klimat och alternativ energi.