Lära av Syd 2014

– djupdyker i arbetet som Leho genomför i Ladakh.

Ekologiskt lantbruk i Ladakh. 
Träffa Thashi och Stanzin, två kvinnliga lantbrukare som tagit på sig att införa ekologiskt lantbruk i Ladakh och deras tolk Thinless, som arbetar aktivt i ’Department of Agriculture. Syftet med besöket är att stärka dessa kvinnor som jobbar med att motivera och lära ut ekologiskt lantbruk till sina grannar i byarna. Lördag 27 september avslutar våra gäster sin två veckor långa turné ”Lära av Syd”.  Gästerna kommer visar bilder och berättar om sin region.

Leho jobbar med att utveckla deltagardriven certifiering av jordbruksprodukter och marknad för ekologiska produkter i Ladakh samt med utveckling av policys för ett hållbart och ekologiskt lantbruk i Ladakh. För mer information om arbetet i Ladakh klicka här.

Omställning till ekologiskt lantbruk, dvs att sluta använda kemiska bekämpningsmedel, att inte använda konstgödsel. Kort sagt, att inte utarma den redan fattiga jordmånen för att även i framtiden kunna odla frukt och grönsaker. Dessutom kvalitetsmärka och paketera varorna för försäljning.

Det är inte så självklart att ändra fungerande rutiner. Moroten för lantbrukarna är att få jorden att återhämta sig och bli bördig i motsats till en utarmad jordmån som i en snar framtid inte ger någon skörd.

I korthet innehållet de två veckor långa turnén följande:

Måndagen den 15 september: Vi besöker Bergianska trädgården med trädgårdsmästare som guidar. Besökarna får se grönsaksodlingar från olika delar av världen.

Onsdagen den 17 september förmiddag:   Järna Naturbruksgymnasium
Föreläsning för skolans studenter om Ladakhs natur, kultur, traditioner med fokus på aktuellt projekt.

Eftermiddag: BERAS, biodynamiskt forsknings centrum.
Projekt i samarbete med LEHO.

Torsdagen den 18 september förmiddag: Studiebesök på Saltå Kvarn
certifiering, paketering & försäljning
Eftermiddag: Besök på Norra Stene, ett småskaligt lantbruk

Lördagen den 20 september: Besök hos Gunnar Rundgren, på hans gård i Järlåsa utanför Uppsala. Gunnar tillhör gruppen som införde KRAV i Sverige.

Tisdagen den 23 september: Biskops Arnö, folkhögskola
Föreläsning för studenter om Ladakhs natur, kultur, traditioner med fokus på aktuellt projekt.

Onsdagen den 23 september: Lunchföreläsning på Forum Syd med presentation
om projektets utmaningar, fördelar och gender aspekter.

Torsdagen den 24 september: Karlfeldts gymnasium i Avesta
Föreläsning för skolans studenter om Ladakhs natur, kultur, traditioner med fokus på aktuellt projekt.

Lördagen den 27 september förmiddag: Studiebesök på Bondens egen marknad på söder.

Lördag 27 september eftermiddag 16.00 är det Öppet hus på Solidaritetshuset 4 tr, Tegelviksgatan 40, Buss 2 från Slussen.