Ladakh Amchi Sabha, Indien

 

Ladakh Amchi Sabha

Tibetansk medicin i Ladakh

Ladakh Amchi Sabha försöker bevara och vidareutveckla den traditionella tibetanska medicinen, numera kallad Sowa Rigpa, ”the art of healing”. Den här medicinska traditionen har funnits i Ladakh i hundratals år och är därför anpassad till den speciella miljön och till de lokala behoven. Trots detta är Sowa Rigpa idag hotad av västerländsk medicin. Genom samarbetet med Ladakhs Vänner har amichin, som är den lokala traditionella läkaren i Ladakh, fått ökad status. Det har även bidragit till att verksamheten som amichin bedriver har kunnat utökas och den indiska staten har fått ett ökat intresse för den traditionella tibetanska medicinen.

Organisationen arbetar med utbildning av amchiläkare, men också med ekologisk odling av medicinalväxter, utrotningshotade växter och med tillverkning av mediciner. Man utbildar också kvinnor och tar fram utbildningsmaterial både för kvinnogrupper ute i byarna och för läkare.

Ladakhs Vänner ger regelbundet stöd till medical camps i avlägsna byar för att både ge medicinsk hjälp till människor och för att ge vidareutbildning till den lokale amchin.

Kontakta Ladakh Amchi Saba
E-post: ladakhamchisaba@yahoo.com