Kudumbams vänner

Kudumbams vänner är en förenings som arbetar med information om och insamling för Kudumbam i Tamil Nadu, Indien.

 

Projektet som vi driver tillsammans med Kudumbam brukar kallas för ”the millet
project”, Hirs projektet. Det är lätt att ställa sig frågande till ett sådant namn när projektet
verkar handla om helt andra saker. Det arbete som görs av jordbrukarna själva
handlar mycket mer om organisering. Genom att göra gemensam sak och sammansluta sig demokratiskt når de mycket längre än om de stått själva.

Att odla ekologiskt i ett småskaligt jordbruk omringat av kemiska bekämpningsmedel är komplicerat på många nivåer. Det är svårt att nå ut på en marknad med sina produkter och egna fältet blir påverkat av bekämpningsmedel från granngårdarna. Det gör att många marginaliserade jordbrukare tvingats in i kemiskt jordbruk trots att de är väl medvetna om miljö och hälsoriskerna. Genom att organisera sig i federationer av ekobönder skapar människorna i området nya förutsättningar och stärker sin position i
samhället. Den gemensamma styrkan fungerar som påtryckningsmedel mot lokala makthavare och orättvisa strukturer. En rolig och intressant aspekt av det ekologiska jordbruket i Sydindien är att det direkt påverkar jämställdhet och samarbete i byarna. I det ekologiska jordbruket är frö – och kunskapsutbyte en nödvändighet. Det har gjort att de ekologiska bönderna stöder varandra i större utsträckning än i det kemiska jordbruket och eftersom kunskapen om t.ex. frökonservering traditionellt varit kvinnornas område stärker det deras ställning så väl i familjen som i samhället i stort.

Att projektet kallas för Hirs projektet beror på att det är en oerhört viktig gröda i södra Indien. Den har mängder med användningsområden, den klarar av svårare förutsättningar än exempelvis ris och dessutom har den mycket positiva hälsoegenskaper. Det gör att den fått stor del i projektet. Den utgör en avgörande del i projektets fröbanker och kommer naturligt upp i den del av projektet som består av utbildning i hälsa.

Utöver den del av projektet som är direkt kopplat till jordbruk sker även organisering på andra sätt. Ett exempel på det är hur människor från två byar gått samman demokratiskt för att återplantera den skog som en gång i tiden band samman deras samhällen. I ett område som till stor del är torr ödemark växer idag en ståtlig skog. Det har byborna nytta av på många sätt. Där kan de hämta plantor för hantverk, ved och medicin. Deras djur kan beta och grundvattennivån ökar för varje år. Skogen utgör i sig en faktor som utbildar och för samman människor på samma sätt som det ekologiska jordbruket.

För dig som funderar på vad det står på Tamil runt vår logga så står det Demokrati, matsuveränitet och hållbarhet. Överst står det Kudumbam, som betyder familj.

Vi vill uppmärksamma er om att Kudumbams Vänner är en helt ideell förening och att allt överskott går in i projektet!

Kudumbams jordbrukare finns i Tamil Nadu, i sydöstra Indien. Främst i regionen Pudukottai som ligger i de centrala delarna av delstaten men Kudumbam driver även arbete i kustregionen Nagapattinam.

Om det är något du funderar på. Har du frågor om projektet? Vill bli aktiv i Kudumbams Vänner eller Framtidsjorden? Ska du åka till Indien och vill hälsa på? Vill du praktisera på en organisation?
Vad du än vill kan du nå oss via kudumbams.vanner@gmail.com

http://kudumbam.wordpress.com

Kontaktperson: Camilla Hellström och Jonatan Ericsson-Sjöman
E-post: kudumbams.vanner@gmail.com