Kudumbam, Indien

 

Kudumbam

Vision

Vår vision är att stärka utsatta människor och byar genom att bygga ett partnerskap för bevarande och återuppbyggnad av traditionell flora och fauna för att säkerställa en hållbar försörjning.

 

Mr Oswald Quintal, Dr. Nammalvar och Mr. Perianayagasamy gick tillsammans och grundade Kudumbam 1982. För närvarande genomgår landsbygden i Tamil Nadu en jordbrukskris. Den gröna revolutionen på 1960-talet ledde till en förändring av markanvändningen; från många olika grödor anpassade för det torra klimatet, till monokulturer med kraftig användning av kemiska bekämpningsmedel och konstgjorda gödningsmedel. Kraftig bevattning ledde långsamt till uttömning av grundvatten, vilket har resulterat i att småskaliga bönder blivit mer utsatta.

Vi på Kudumbam började sedan informera jordbrukare och bybor om deras rättigheter till vattendragen och fördelarna med anpassade traditionella grödor. Idag fortsätter vi detta arbete, men vi har också gått vidare och fokuserar nu även på ”empowering” av kvinnor på landsbygden, eftersom kvinnliga jordbrukare ofta försummas i Indien. Vår huvudsakliga inriktning är att stärka små jordbrukare och jordlösa jordbruksarbetare samt stärka rättigheter för änkor, ensamstående kvinnor och föräldralösa barn.

      

Vi är belägna i Tamil Nadu, södra Indien, och vårt huvudkontor ligger i Tiruchirapalli (Trichy). Vi arbetar med ekologiska bönder i Pudukottai och Nagapattinam distrikt, och driver gården “Kolunji Ecological Farm”, lite söder om Trichy. Där håller vi bland annat i kurser för jordbrukare att lägga om till ekologisk produktion eller har kurser i ekologiska principer för universitetsstudenter. I många av byarna runtom Kolunji har vi startat plantskolor för att jordbrukarna ska ha tillgång till olika trädslag som förhindrar jorderosion, behåller fukt i marken och hjälper till med skugga. Vi hjälper också jordbrukarna med tekniker för att samla in samt sänka hastigheten på regnvattnet som annars forsar fram under regnperioden. På Kolunji Ecological Farm finns även Vidivelli Children’s home, ett barnhem där barn från lokala byar får möjlighet att avsluta sin skolutbildning. Kudumbam är också aktiv på internationell nivå som medlem av olika nätverk, bland annat nätverket LEISA som är kända för sina insatser för ett uthålligt lantbruk.

Kudumbams uppdrag går ut på att säkerställa samhällets deltagande i att skapa ökad biologisk mångfald på jordbruks- och bynivå och att ge byar rätten till traditionella fröer och resursberika jordbruket. De strävar även efter att stärka deltagarna i forum som strävar efter att stärka ekologisk jordbrukspolitik och att motsätta sig storjordbrukens monokulturer.

Kontakta Kudumbam
E-post: info@kudumbam.in
Hemsida:
http://kudumbam.in/
Facebook-sida: https://www.facebook.com/kudumbamngo/
Instagram: kudumbamngo


Kudumbam jobbar i byarna runt kursgården Kolunji som ligger en bit söder om Trichy, nedan kan du se en film om gården.