Klimatanpassning skulle ge jordbrukarna större möjligheter

Torkan i Indien är värre än på många år. Småbrukare begår självmord eftersom de inte kan livnära sig på sitt jordbruk. Det kan vara början på klimatförändringarna och bönderna måste nu få stöd i att ställa om till ett mer klimatanpassat jordbruk. Hör Shylet Moni om situationen, vad som görs och vad som borde göras.