Klimataktion Stockholm

 

Klimataktion Stockholm stödjer organisationen Srushtidnyan

Klimataktion lanserades den 18 maj 2008 inför fullt hus på KTH. Vi är en förening som inte nöjer oss förrän det förs en klimatpolitik som tar vetenskapen på största allvar och ger klimatfrågan överordnad prioritet. Vi vill uppnå detta för att om vi inte klarar den här utmaningen riskerar vi att förlora allt annat.

Vi välkomnar alla som kan ställa sig bakom vår plattform, oavsett utgångspunkter och politiska, religiösa eller andra hemvister. Vi vill vara medborgarnas och det civila samhällets röst: en aktiv kraft för den nödvändiga omställningen.

Vi föreskriver inte i detalj hur politiken ska föras, eller hur våra medlemmar ska tycka i olika frågor. Men vi vet att individuella konsumtionsval eller rena marknadslösningar inte kommer att vara tillräckliga. Vi måste få en annan politik. För att politiken ska sporras framåt krävs folkrörelser som sänder en klar och tydlig signal: vi insisterar på omedelbar handling!

I Klimataktion ryms lokala nätverk och olika ämnesnätverk. Föreningen har en riksstyrelse med två talespersoner. Det finns också lokala föreningar med egna styrelser på tre ställen i landet, Stockholm, Sundsvall och Uppsala. Föreningen ägnar sig åt att:

  • informera om klimatförändringarna och åtgärder mot dessa genom folkbildning, opinionsbildning, publicistisk verksamhet och påverkansarbete.
  • bedriva studier kring klimatförändringarna och rättvisa åtgärder mot dessa.
  • mobilisera människor till manifestationer och aktioner mot klimatförändringar och klimatförändrande verksamheter.
  • samverka tätt med andra organisationer, inte minst med den internationella klimatrörelsen, i syfte att nå gemensamma mål.


Kontakta Klimataktion Stockholm
Kontakta oss här eller på vår e-mail: info@klimataktion.se
Hemsida: 
http://klimataktion.se