Keystones vänner

Keystones vänner stödjer organisationen Keystone Foundation i Tamil Nadu i södra Indien. Vängruppen vill öka intresset för hållbar samhällsutveckling här i Sverige genom att uppmuntra och visa att vi alla har möjlighet att påverka vår omvärld. Keystones vänner har därför givit ut en kokbok med sydindiska vegetariska recept, blandat med ekologiska vardagstips för hemmet och berättelser om människorna i Nilgiribergen. Vängruppen håller föreläsningar och filmvisningar om livet i Nilgiribergen och har även workshops i sydindisk matlagning, ordnar minikurser och studiebesök i ämnen som berör oss här i Sverige. I framtiden vill vängruppen också kunna skapa utbyten mellan ungdomar och ursprungsfolk i Sverige, Indien och Latinamerika.

Kontakta Keystones vänner
E-post: keystonesvanner@gmail.com