Keystone, Indien

 

Keystone

Honung från bergsregnskogen

Tillsammans med urfolken i Nilgiribergen arbetar organisationen Keystone med att öka livskvaliteten och förbättra närmiljön i de små bergsbyarna. Nilgiri – de blå bergen – är känt för sin rika flora och fauna och ligger på gränsen mellan Tamil Nadu och Kerala i södra Indien. Bland annat finns den unika bergsregnskogen shola här. På upp till 2600 meters höjd bor urfolk av stammarna Kurumba, Irula, Cholanaiken, Kattunaiken, Toda, Kota, Sholiga och Urali. Tillsammans är det cirka 30 000 invånare. Ibland räknas även folkgruppen Badaga som urfolk, de är en större grupp på cirka 200 000.

Keystone bildades 1994 av eldsjälarna Mathew John, Pratim Roy och Snehlata Nath. De tröttnade på livet i storstan och ville förvandla teori till praktik där det verkligen behövdes. Från början arbetade de tillsammans med vildhonungsjägare och hade även kurser i biodling. Med tiden har arbetet utvecklats till att även innefatta utveckling och marknadsföring av flera ekologiska produkter som sedan säljs i egna butiker, som kallas ”Green Shops”. Genom fröbanker och odling bevaras traditionella grödor som är både nyttiga och anpassade till bergen. Även bevattningsprojekt bedrivs samt återplantering av skog. Eftersom det är dyrt och krångligt att certifiera ekoprodukter i system liknande svenska KRAV försöker man istället införa ett system med deltagande intern kontroll. Fördelarna med det här systemet är fler än de rent ekonomiska eftersom bönderna bildar grupper där de utbyter erfarenheter och kunskap. För att få med hela spektrat av livet i bergen jobbar Keystone även med lokala ledarskapsfrågor samt ursprungsfolkens kultur.

På Keystone bryr man sig inte om det här med olikheter – alla är ju redan så olika! Olika religioner, kaster, etnicitet och utbildningsnivå samsas på kontoret i Kotagiri. När Keystone ska nyanställa ser de till att locka till sig de svårrekryterade grupperna kvinnor och urfolk. För att göra organisationen till en så intressant arbetsplats som möjligt drivs den platt, och utrymme till vidareutveckling och extra förmåner erbjuds personalen.

Kontakta Keystone
E-post: kf@keystone-foundation.org
Webbplats : www.keystone-foundation.org