Kawsays vängrupp

Kawsays Vänner är en ideell förening som ingår i det internationella nätverket Framtidsjorden. Vi samarbetar med stiftelserna Kawsay i Ecuador och Bolivia som arbetar med projekt för att främja ursprungsbefolkningarnas rättigheter, miljö och rättvisa. Det aktuella projektet vi arbetar med är ”Gemensamma produktiva initiativ”, där Kawsay i Ecuador och Bolivia har utbildningar i ekologisk odling och hjälper till med att etablera gemensamma ekologiska odlingar.

Målet med projektet är att:

  •      Utforma och implementera modeller och metoder för ekologiskt jordbruk.
  •      Stärka småjordbrukares förmåga att komma i direkt kontakt med konsumenten.
  •      Utbildning för att lära sig traditionella agroekologiska jordbruksmetoder.

För att nå målen genomförs följande aktiviteter:

  •      Praktisk och teoretisk utbildning i ekologisk och kollektiv odling.
  •      Uppförande av jordbrukskooperativ.
  •      Försäljning av produkter och spridning av erfarenheter.


Kontakta Kawsays vänner
Email: kawsaysverige@gmail.com
Facebooksprofil: https://www.facebook.com/kawsay.sverige
Kontaktperson: Fredrik Johansson och Adriana Tovar