Kawsay, Bolivia

Kawsay

Interkulturellt universitet för urspungsfolk

Kawsay arbetar enligt den andinska kosmovisionen* vars centrala begrepp är ekologi, produktionssätt, kultur och rättigheter för de andinska urfolken. Kawsay betyder liv på språket quechua. Organisationen bildades 1999 i Cochabamba i Bolivia och är numera verksam i regionerna La Paz, Oruro, Chuguisaca, Santa Cruz, Cochabamba och Potosí. Organisationen vill framför allt stärka de olika urfolkens kultur och mänskliga rättigheter. Det gör man genom utbildning och fortbildning som grundas på den egna kulturens kunskap, teknik, vetenskap och konst. Arbetet är ett viktigt komplement och alternativ till det rådande samhällssystemet i Bolivia. Kawsay driver ett interkulturellt universitet för urfolk. Metoderna i utbildningarna baseras på lokal forskning och utveckling, och handlingsalternativen som beskrivs grundas på urfolkens kosmovision. Universitetet har utbildningar inom ekoturism, urfolkens rättigheter, interkulturell pedagogik och ekologisk produktion.

*Kosmovision
Kosmovision används för världsbild eftersom den omfattar en större sfär än den värld som ingår i begreppet världsbild.     

Kontakta Kawsay
E-post: info@kawsay-unik.org