Intervju med Sangeeta Kharat - Srushtidnyan

Marie Meshe, praktikant på Framtidsjordens kansli under 10 veckor höstterminen 2021, har intervjuat Sangeeta Kharat från Srushtidnyan om organisationens arbete med kvinnliga småbrukare och projektet Climate Friendly Nutritious Breakfast for Women.

Srushtidnyan är en av Framtidsjordens tio medlemsorganisationer i Indien och organisationens främsta uppdrag är att arbeta med ekologisk odling, utbilda och sprida medvetenhet om miljö- och klimathot och möjliga åtgärder. Organisationen har sitt huvudkontor i hjärtat av Mumbai och driver flera projekt i Mumbai och i närliggande områden, med klimatutbildning som största passion och kampen mot klimatförändringarna som en del av livsstilen. Organisationen strävar efter att interagera och inkludera hela samhället – alltifrån beslutsfattare och politiker, lokala organisationer och med andra av Framtidsjordens medlemsorganisationer i andra delar av Indien och Sri Lanka.

Srushtidnyan arbetar med barn och ungdomar, kvinnor och män, lärare och professorer och med ekologisk jordbruk i slumområden. Sangeeta Kharat, programansvarig på Srushtidnyan, berättar att valet att arbeta med just barn och ungdomar grundar sig i att det är de som är framtiden. Hon menar att, även om det låter klyschigt, är vuxna oftare mer motvilliga att ta steget till förändring medan barn och unga tenderar att både vilja lära sig om och acceptera klimatförändringarna samt att de ofta är mer öppna och mottagliga för att agera för att minska påverkan på klimatet. Kvinnor är också i fokus, för att arbeta med förebyggande hälsa, eftersom de har insett att graviditet och menstruation är en bidragande faktor till näringsbrist. De arbetar också med kvinnor som en särskilt utsatt grupp både klimatmässigt och ekonomiskt. För att stärka denna grupp arbetar Srushtidnyan bland annat med projektet Climate Friendly Nutritious Breakfast for Women.

“Ät mat som din medicin, om du inte gör det måste du äta medicin som din mat.” – Sangeeta

Sangeeta Kharat berättar att Climate Friendly Nutritious Breakfast for Women handlar om att utbilda kvinnor om vikten av att äta frukost och vad man kan äta som är både klimatvänligt och näringsrikt. För att genomföra workshopen skickar Srushtidnyan ut information om projektet till olika lokala myndigheter så att de kan kontakta och samla in kvinnorna som ska delta på frukostmötet. Därefter bjuds Srushtidnyan in och åker till området och håller i workshopen. Mötena sker i form av praktiska workshops, där man tillsammans lagar och äter maten. Många av kvinnorna tar också med sig sina barn vilket senare underlättar när man ska laga samma recept hemma. Efter mötena är kvinnorna energifyllda och många tar med sig nya näringsrika och klimatvänliga recept.


Att minska klimatförändringar handlar inte bara om att göra en förändring, det är en livsstil, förklarar Sangeeta. Hon berättar att Srushtidnyan har kommit långt i sitt arbete med miljön, barn och ungdomar, kvinnor och män men vill också att resten av världen ska ta ställning, särskilt de rika länderna, för att bidra till minskade klimatförändringar och koldioxidutsläpp. Kvinnor drabbas hårdare av klimatförändringar än män och därför är det viktigt att kampen mot klimatförändringarna och för jämställdhet går hand i hand. Klimaträttvisa är mycket viktigt.

Marie Meshe – fd. praktikant på Framtidsjorden