Intervju med Ana Meirelles - Centro Ecológico

Marie Meshe, praktikant på Framtidsjordens kansli under 10 veckor höstterminen 2021, har intervjuat Ana Meirelles från Centro Ecológico om organisationens arbete, kvinnliga småbrukare och internationella kvinnodagen.

Centro Ecológico, en av Framtidsjordens medlemsorganisationer i Brasilien, är verksamma i Rio Grande do Sul i södra Brasilien och var en av de första organisationerna i landet att arbeta med agroekologi. Centro Ecológicos främst mål är att främja agroekologi och hållbar utveckling. Ana Meirelles, projektkoordinator på Centro Ecológico, förklarar att organisationen arbetar med agroek

ologi på flera nivåer: från produktion och den kooperativa processen, till certifiering, utbildning, genusrelationer och konsumtion. Centro Ecológico samarbetar även med andra organisationer i Rio Grande do Sul och runt om i Latinamerika samt med Centro Ecológicos vängrupp. Ana Meirelles förklarar att d

et är centralt att prata om kvinnliga småbrukares roll när pratar om agroekologi och matsuveränitet, eftersom analyser om genusrelationer och feminism är viktiga byggstenar. Kvinnor är ofta de som axlar ansvaret över jordbruket och arbetar oftast betydligt mer än män om man räknar med fältarbete och hushållsarbete. Detta trots att den offentliga statistiken menar att kvinnor endast är ca 4 procent av de 9,1 procent av Brasiliens arbetskraft som arbetar inom jordbruk. Bakgrunden är att den offentliga statistiken endast inkluderar de som är anställda inom jordbruket och utesluter på så sätt alla småbrukare, varav många kvinnor, som arbetar inom sektorn utan en officiell anställning, såsom familjejordbrukarna som Centro Ecológico arbetar med. I de projekt som organisationen driver har de en del aktiviteter som enbart är avsedda för kvinnor. Ana Meirelles förklarar att Centro Ecológico främst fokuserar på agroekologi och jämställdhetsfrågor och att det genomsyrar hela deras arbete. 


Under intervjuns gång frågar jag Ana Meirelles om hur hon ser på att kvinnor runt om i världen, särskilt inom jordbruket, trots motståndet, fortsätter att orka kämpa. Varifrån tror hon att kvinnorna får styrkan och viljan ifrån? Ana instämmer och menar att det stämmer – kvinnor runt om i världen har lidit tillräckligt och gör det fortfarande i stora delar av världen. Hon tror att det grundar sig i att de tror på det de gör, kämpar alltid för sina rättigheter vilket leder till ökad styrka och samarbete mellan kvinnorna där att utbyte av kunskap och erfarenheter stärker alla som grupp.

Ana Meirelles berättar att agroekologi är viktigt för kvinnor i Brasilien och, inte minst i Rio Grande do Sul, eftersom de trivs med det de gör, älskar att vara bönder och kunna odla olika grödor och älskar att arbeta med agroekologiska principer samt bo på landsbygden. Samtidigt innebär arbetet många utmaningar, vilket främst grundar sig i det patriarkala och kapitalistiska systemet som gynnar män och påverkar kvinnor både inom och utanför hemmet. Dessutom påverkar den brasilianska regeringens politik och klimatförändringarna jordbruket negativt och som följd även böndernas livssituation. Samtidigt är våld mot kvinnor fortfarande vanligt och en orättvist arbetsfördelning innebär oftast att kvinnan arbetar mer än mannen. 

Tidigare organiserade Centro Ecológico seminarier och möten om våld mot kvinnor och bristen på jämställdhet i Brasilien och Rio Grande do Sul. Ana Meirelles förklarar att Centro Ecologico idag anser att kapitalismen har tagit över 8 mars, där fokus har skiftats från att informera om kvinnors situation världen över till att handla om presenter.

“Genom att hävda att 8 mars är kvinnodag som borde firas med blommor och konfetti så har kapitalismen berövat 8 mars från oss som kämpar för kvinnors rättigheter! De har gjort det det till en dag där det räcker att säga ett meningslöst “grattis” istället för att delta i kampen för en mer jämställd värld” – Ana Meirelles.

Ana Meirelles berättar att Centro Ecológico numera fokuserar mer på den 25 november (den internationella dagen mot våld mot kvinnor) som har blivit en viktig dag för dem, än att uppmärksamma 8 mars. Hon menar inte att vi ska sluta fira den 8 mars, utan att vi istället måste fokusera på att uppfylla dess ursprungliga syfte och uppmärksamma ojämställdhet och kvinnors situation. Ana avslutar med att berätta att Centro Ecológicos arbete med småskaliga kvinnliga jordbrukare är en kontinuerlig process och att deras arbete resulterat i att fler kvinnor engagerar sig och förbättrade kostvanor, vilket är bra, särskilt när de har långa arbetsdagar och antalet familjejordbrukare ökar. Samtidigt måste arbetet fortsätta – både för att kvinnors arbete ska erkännas i mycket högre grad än i dag och för att våld mot kvinnor minskas och stoppas. 

 

Marie Meshe – fd. praktikant på Framtidsjorden