IEP, Chile

 

IEP

Hållbarhetsperspektiv i utbildningen

IEP (Instituto Ecológico y Político) är en miljöorganisation i Chile som bildades 1987. Organisationen jobbar med kampanjer och är verksam i hela landet. Man har bland annat tagit initiativ till projektet ”Chile sustentable” som betyder hållbara Chile där IEP lyfter fram praktiska och hållbara alternativ till landets traditionella utvecklingsmodell. Organisationen arbetar också för att få in ett hållbarhetsperspektiv i all utbildning och att göra den breda allmänheten medveten om ekologi och hållbarhetsfrågor. Ett bra sätt att nå ut är att samverka med andra. IEP har därför etablerat framgångsrika samarbeten med lokala medborgarråd, universitet, mindre miljöorganisationer och internationella organisationer.


Kontakta IEP
E-post: iep@iepe.org
Webbplats: www.iepe.org