GSS Support Group

Vängruppen består av några engagerade personer som på olika sätt kommit i kontakt med Sri Lanka, antingen som praktikanter eller på annat sätt är intresserade av Framtidsjordens verksamhet i syd. Syftet med gruppen är att kommunicera och samverka med de personer som nu driver organisationen Gami Seva Sevana och att underlätta arbetet med att återuppbygga verksamheten på gården. Vi drivs av tanken att Gami Seva Sevana arbete på gräsrotsnivå med ledarskapsträning i ekologiskt lantbruk och hemträdgårdar som hjälp i lokala byar ska sprida sig och utveckla området. Men organisationen visar också fördelarna med ekologisk odling i kontrast till alla de företag som säljer pesticider och andra skadliga ämnen i byarna. Läs mer om GSS här!

Vängruppen bidrar framför allt med rådgivning och stöd i samband med Gami Seva Sevanas projekt och idéer för fortsatt utveckling av organisationen.  Övrigt bidrag är att bygga och utveckla en webbplats för organisationen och ekonomiskt bidrag till ett projekt kring biodynamisk odling i hemträdgårdar under åren 2013 till 2016.

Sri Lankas vänner bildades 2011 för att ge hjälp och stöd till Framtidsjordens två medlemsorganisationer på Sri Lanka. Sedan januari 2013 har den ena organisationen lämnat Framtidsjordens nätverk, och kvar är The Gami Seva Sevana i Galaha i centrala Sri Lanka. Sri Lankas vänner bytte namn till GSS Support Group under 2014.

Kontakta GSS Support Group
Vill du veta mer eller komma i kontakt med GSS Support Group besök vår hemsida GSS Support Group eller hör av dig till någon av oss:

Ordförande Anna Hallgren: hallgren2@gmail.com
Josefin Blanck: josefinblanck@gmail.com
Catarina Jäderberg: catarina.jaderberg@hotmail.se