Grupo Pereyra, Argentina

Grupo Pereyra

Grupo Pereyra grundades 1989 av bland annat lärare, agronomer, fysiker och artister som kämpade för att bevara miljöerna för det som idag är Costanera Sur Ecological Reserve i Buenos Aires, Argentina. Senare valdes platsen för att utveckla ekologisk produktion, alternativ energi och miljöutbildning var Provincial Park Pereyra Iraola.

Sedan dess har Pereyra utvecklat projekt ur ett kritiskt perspektiv som utarbetas gemensamt med deltagarna; offentliga skolor, familjeproducenter, andra icke-statliga organisationer.

Bland de viktigaste metoderna Pereyra använder är att skapa medvetenhet genom spel, utbyten och deltagande video.

Kontakta Grupo Pereyra
E-post: info@grupopereyra.org
Webbplats: http://www.grupopereyra.org/