GMO-kampanjen
Kampanj mot användandet av genmodifierade grödor

Mot GMO, för jordbrukares rättigheter

Framtidsjorden har länge arbetat med kampen mot genmodifierade grödor tillsammans med nätverksorganisationerna. Vissa ser GMO som lösningen på både klimatproblem och undernäring, men det finns en stor problematik kring användandet av GMO-grödor som slår hårt mot människor och djur, ekosystem och den biologiska mångfalden.

Läs mer om GMO i artiklarna nedan.