GMO-grödor löser varken klimatproblem eller undernäring

Debattartikel publicerad i Lantbrukets Affärstidning 12-08-2015

När valmöjligheten inte längre finns

På FN:s kommande klimatmöte i Paris ska ett nytt klimatavtal förhandlas fram. Det är viktigt att ett sådant avtal kommer på plats även om målet på 2 grader enligt oss inte kan kallas ansvarstagande utan en maxökning på 1,5 grad borde vara riktvärdet. Ländernas åtaganden att minska klimatpåverkan är hittills inte tillräckliga för att ens klara 2 graders målet, vilket innebär att ytterligare åtgärder kommer att krävas. Det är dock viktigt att vi inte låter oss luras av otillräckliga lösningar som kan få negativa effekter.

Produktionen av mat och livsmedel står för en stor del av de globala koldioxidutsläppen. För att minska utsläppen krävs förändringar hos både producent och konsument för att alla ska få tillgång till en näringsrik mat. En lösning som ofta förs fram, som ska bidra både till en resilient livsmedelsproduktion (dvs. som klarar av ett förändrat klimat), är GMO-grödor. Detta låter lovande, men som småskaliga jordbrukare i Sydamerika och Indien har vi sett de negativa effekterna av GMO-grödor och att de varken utgör en lösning på undernäringen eller bidrar till en resilient livsmedelsproduktion!

Som småbrukare i Sydamerika och Asien ser vi dagligen att GMO-grödor varken löser klimatproblemet eller minskar undernäringen. Det är snarare tvärtom.

Några effekter som vi har noterat är att GMO-grödor leder till:
• ökad användning av bekämpningsmedel/pesticider och konstgödsel
• monokulturer, vilket minskar den biologiska mångfalden, och ökar kontaminering av lokala arter
• att småbrukare hamnar i beroendeställning till storföretag, ojämnt ägande och fördelning inom livsmedelsproduktionen.

GMO-grödor är patenterade och gör inte bara småskaliga jordbrukare helt beroende av stora företag utan bidrar även till att lokal kunskap förloras. Problemet med undernäring beror inte, som nobelpristagaren i ekonomi Amartya Sen visade så tidigt som på 1980-talet, på livsmedelsproduktionen. Vi producerar tillräckligt med mat för alla människor på jorden men alla har inte råd med/tillgång till mat på grund av ojämlikheter och fattigdom inbyggda i samhället. En lösning på undernäringen är därför att stärka olika gruppers tillgång till mat. Problemet med GMO-grödor är att de leder till att jordbruksmarken, utsäden, etc. koncentreras till allt färre ägare och stora företag, vilket gör småjordbrukare beroende av ett fåtal företag för att köpa in utsäden, konstgödsel och bekämpningsmedel. Ofta minskar även tillgången till jordbruksmark för att producera mat för många utsatta grupper som småjordbrukare.

De oligopol som skapats inom jordbruks och matindustrin har inte lösningar för framtiden. Vi måste ge tillbaka makten och kontrollen över maten till konsumenterna och producenterna. Vi finner detta som enda sättet för att få ett lantbruk och en matproduktion som binder samman ekologi, kultur och ekonomi och som skapar ett hållbart lantbruk, sund miljö och bärkraftiga landsbygdssamhällen. Vi kallar det Matsuveränitet.

Anna Meirelles                                           Suresh Kanna
Centro Ecológico, Brasilien                  Kudumbam, Indien
Karin Nansen                                     Christina Robertson-Pierce
Redes, Uruguay                                 Framtidsjorden, Sverige