När valet inte är ett val
Artikel av Maja Enarsson och Britta Josephson
När valmöjligheten inte längre finns

Himlen är gråspräcklig och vinden tvingar växterna att följa dess rörelse över fälten som omringar oss. En bit ifrån har två hedar fullt sjå med att hålla sina getter borta från bomullsodlingarna. Jordbrukaren Gunasekaran som slagit sig ner mitt emot oss i gräset förklarar att bomullsplantorna skulle ge getterna diarré.

Gunasekaran har varit farmare i 35 år och nu täcks 8.000 av hans 20.000 odlingsyta av genmodifierad (GMO) bomull från multinationella storföretaget Monsanto, kallad BT Cotton. Men vid frågor kring GMO finns inga svar att få då Gunasekaran inte vet vad det är för något och ännu mindre att det är just GMO-frön han sått de två senaste åren. Fröförpackningen är täckt av text på engelska, ett språk han inte förstår. Det han däremot vet är att det är skörden från dessa frön hans framtid hänger på för att kunna betala tillbaka lånet som växt sedan förra årets misslyckade skördning. Idéen att byta gröda kom från en försäljare på en privatägd butik för jordbruksprodukter. Hen tipsade om bomullsfröet som enbart skulle kräva regnvatten och på så vis mycket mindre vatten än hans tidigare tomatplantor och dessutom ge honom en bra inkomstrik skörd. Gunasekaran investerade därmed i de nya fröna tillsammans med de rekommenderade kemiska besprutningsmedlet och konstgödsel. Men regnvattnet räckte inte till och kunskap om hanteringen av den nya grödan var inte tillräcklig vilket gjorde att skörden varken var lyckad eller inkomstrik. Istället kostade det honom pengar och lämnade honom oförmögen att betala tillbaka sitt lån. Till följd var Gunasekaran tvungen att ta ytterligare ett lån från en privat långivare där räntan ligger på 36%, då möjligheten att ta ut lån från banken för 12% inte är en möjlighet i hans situation. Trots föregående års motgång har Gunasekaran i år satsat en ännu högre andel av sin mark till den genmodifierade grödan. Allt han kan hoppas på nu är regnet. För om skörden inte blir lyckad i år kommer han tvingas sälja marken till långivaren, migrera och ta jobb på en textilfabrik, säger han med ett påtvingat skratt. Men det är inte på skämt, utan en verklighet som många tvingats möta efter att ha hamnat i svåra skuldfällor hos privata långivare.

Det avgörande vattnet går inte heller att få tag på i brunnarna och det som finns att tillgå räcker nätt och jämt till Gunasekaran blomodlingar som nu står för hans enda inkomst. Han förklarar att de kemiska odlingarna kräver mycket mer vatten. Att övergå helt till ekologiskt som kräver mindre vatten är inte heller ett alternativ för Gunasekaran då traditionella bomullsfröer, naturligt besprutningsmedel och gödning inte går att köpa i butik. Hans enda ko och dess avföring räcker enbart till den redan befintliga ekologiska hirsodlingen. Att införskaffa fler djur och gröngödning skulle kräva både mer pengar, djurfoder och vatten. Något som inte ens är ett möjligt alternativ för närvarandet. Istället tvingas han återgå till butiken och köpa allt starkare och dyrare besprutningsmedel till hans skadeinsektsdrabbade bomullsodling. Gunasekaran berättar att den starka besprutningen gjort jorden hård, livlös, torr och kompakt. Dessutom finns där inga daggmaskar kvar samtidigt som sniglar och fjärilar dött. Ifall han hade haft mer tillgång till vatten skulle han aldrig övergått till att odla bomull, avslutar Gunasekaran vårt samtal med.

Intervju med Gunasekaran ht 2015, Cirhep, Indien.
Intervjuad av Maja Enarsson och Britta Josephson.