Globala matsystem och klimatkrisen

Tid: 16 november kl 13.00-15.00

Lokal: Immanuelskyrkan, Kungstensgatan 17, Inget inträde.

Mat som produceras i Latinamerika för global export påverkar och förvärrar klimatkrisen genom bland annat avskogning och storskalighet. Den globala klimatkrisen påverkar i sin tur småbrukare i både Syd och Nord. Matsuveränitet och matsäkerhet är viktiga mål särskilt för matproducerande småbönder i Syd. Diskussionen om hållbar och klimatsmart livsmedelsproduktion liksom större självförsörjning pågår även i Sverige.

Medverkande:

Jairo Restrepo, agronom, expert i agroekologi från Colombia. Han är väl känd i Latinamerika för sin kunskap och erfarenheter i agroekologi. Forskar om jordbruk och klimatförändringar med fokus globala system. Samarbetar med flera bondeorganisationer och universitet från olika länder och bedriver undervisning.

Paola Romero Nino, från organisationen Fian, kommer också från Colombia och är expert i statskunskap med inriktning på kvinnofrågor och rätten till maten. Bedriver just nu doktorandstudier i Paris. Har arbetat med kvinnor på landsbygden som drabbas av storskaliga jordbruks- och infrastrukturprojekt i Colombia.

Joel Holmdahl, från Nordbruk i Sverige, en organisation som är medlem det internationella småjordbrukarnätverket Via Campesina. Joel är jordbrukare och lärare i agroekologi, med bred kunskap om småbrukares villkor i Sverige och Europa. 

Fler föreläsare och moderator kommer att tillkomma

Språk: Svenska och spanska med tolkning till svenska.

Arrangörer:  Framtidsjorden, Fian Sverige, Klimataktion Stockholm, Afrikagrupperna, Vängruppen för Ceuta, Kawsays vängrupp.

Jairo Restrepo

Jairo Restrepo