Frågor och Svar↴

Varför kan jag inte ansöka om jag är under 20 år?

Praktikprogrammet finansieras av universitets- och högskolerådet och det är de som sätter riktlinjerna för verksamheten. Det är de som sätter åldersgränserna. För allmänna programriktlinjer, läs här.

Måste jag ha en högskoleutbildning för att kunna ansöka?

Nej, Framtidsjorden vill ha en bredd av praktikanter med många olika erfarenheter. En upplevelse som vi uppfattar som viktig är engagemang i föreningar.

Måste jag vara involverad i någon civilsamhällesorganisation?

Nej, vi ser allt föreningsarbete som en merit. Det kan vara i hästklubben, fotbollsklubben, den politiska ungdomsföreningen eller rollspelsklubben.

Vilka är mina kostnader?

Framtidsjorden betalar för resor, eventuella visumkostnader, försäkring, ersättning för vaccinationer (upp till 2 500 kr) och mat och boende utomlands. Du ansvarar för mat och boende under utbildningen i Sverige. Om du går läsårskursen är kostnaden för mat och boende på Biskops Arnö cirka 4 000 SEK/månad.

Om du gör semesterturer medan du är ute, måste du täcka dessa kostnader själv.

Kommer jag att laga min egen mat?

Det skiljer sig från placering till placering. På vissa ställen lagar du din egen mat, medan på andra ställs maten tillagad.

Jag är vegetarian, passar det?

Vegetarisk och vegansk mat fungerar. Man bör dock vara medveten om att utbudet av vegetarisk mat i Latinamerika kan vara begränsat, men i Indien är det inga problem alls. På alla platser måste du vara beredd på att lokal mat serveras och att det är det vi baserar ersättningen på. Det är inte vanligtvis ett problem med allergier, men det är viktigt att du berättar om det och att du tar ansvar själv under praktikperioden.

Hur finansieras praktiken?

Den svenska byrån för internationellt utvecklingssamarbetsbyrå, Sida, finansierar programmet genom praktikantprogrammet via universitetets- och högskolerådet.

Vi söker bidrag för praktikantprogrammet hos Universitets- och Högskolerådet genom ForumCiv. Du kan läsa om programmet på Universitets- och Högskolerådets webbplats; www.utbyten.se. Den svenska biståndsmyndigheten finansierar programmet via Universitets- och Högskolerådet.

Får jag någon lön?

Nej, det är en praktik. Å andra sidan är Framtidsjorden ansvarig för dina kostnader för mat, boende och resor. Privata kostnader under praktiken, som att resa på helgerna och om du gör något under din semester, lägger du ut själv.

Behöver jag ha min egen utrustning som en dator och kamera?

Varje praktikgrupp (2-3 praktikanter i varje grupp) har åtkomst till minst en dator och kamera under praktiken.

När åker jag?

Det beror på om du ska åka ut på hösten eller våren. Om du åker ut på hösten, börjar du med en utbildning på Biskop’s Arnö Folkhögskola från slutet av augusti till mitten av oktober. Därefter sker din avgång.

När du lämnar på våren går du en förberedelsekurs i januari och åker sedan ut i februari.

Vem bestämmer vilken organisation jag ska gå till?

När du har accepterat kommer du att få reda på vilken kontinent och organisation du är placerad hos. Vi anpassar placering enligt dina förkunskaper och den du reser med.

Måste jag kunna några språk?

Vi har spanska/portugisiska som krav om du åker till Latinamerika. Engelska krävs för praktikplatser i Indien. Naturligtvis är det en fördel om du känner till de lokala språken som ladakhi, tamil, guarani eller kichwa, men det är inte ett krav.

Jag har gjort praktikplatser vid en annan organisation, kan jag ansöka om praktikplatser hos er?

Om du tidigare gått som praktikant finansierad av UHR kan du inte ansöka igen. Om du har gjort en annan typ av praktik, till exempel genom din utbildning, kan du ansöka.

Vad får jag lära mig?

Du får insikt i hur små organisationer arbetar för att förbättra förutsättningarna för människor. I praktiken lär du dig hur man arbetar i svenskt utvecklingssamarbete och hur man översätter erfarenheten till ett informationsarbete i Sverige. Dessutom kommer du att få ovärderliga upplevelser på en personlig nivå och lär känna mycket kunniga människor. Läs Anna Ioannous inlägg Allt gör en skillnad.