Forcera inte fram ny biståndslinje utan att lyssna på de berörda.

Regeringen planerar en ”historisk förändring” av Sveriges biståndspolitik utan att förslaget går på remiss eller att reformerna förankras i riksdagen. För att regeringens ledord om transparens, effektivitet och långsiktighet för biståndet ska bli verklighet måste de som berörs av reformerna få höras, skriver 38 representanter för civilsamhällesorganisationer.

Vi bryter verkligen ny mark, vad vi vill göra är en historisk förändring”. Så sade utrikeshandels- och biståndsminister Johan Forssell i en intervju med TT i april. Han refererade till den omläggning av biståndspolitiken som just nu pågår på Regeringskansliet. Trots att det handlar om ett politikområde som påverkar fred och hållbar utveckling globalt, liksom Sveriges relationer med en mängd länder, gjorde ministern i ett tidigt skede klart att det inte finns tid för något traditionellt remissförfarande eller för förankring i riksdagen.

Vi som undertecknar denna artikel vill bidra till reformer för ett transparent, långsiktigt och effektivt utvecklingssamarbete av hög kvalitet. Vi uppskattar att statsrådet med personal lyssnade på många av oss på ett möte i början av maj. Vi är dock kritiska till brådskan i processen, och beskedet om att inget skriftligt underlag kommer att offentliggöras före beslut i höst. Vi är övertygade om att ett systematiskt förfarande där berörda parter kan pröva ett konkret förslag mot fakta, forskning och erfarenheter från lokala behov och förutsättningar leder till bättre beslut. Även där åsikter går isär kan det bara bli bättre med en öppen diskussion.

En ”historisk förändring” som påverkar hela utrikes- och utvecklingspolitiken är en fråga om Sveriges säkerhet, roll och rykte i en alltmer geopolitiskt instabil värld. Den kommer påverka Sveriges utvecklingspolitik under många år framöver och bör därför läggas fram i en skrivelse till riksdagens folkvalda. Gedigen förankring i Sveriges riksdag och öppen debatt är förutsättningar för långsiktighet i utvecklingspolitiken och har under tidigare regeringar, oavsett politisk färg, varit praxis.