Vatten samlas bäst tillsammans

I Sverige blir dagarna allt mörkare och regnet faller allt oftare från den grå himmeln. Men medan många fördömer regnet i Sverige mottas regnets droppar med glädje i Tamil Nadu, Indien. Regnet, som är den primära vattenkällan, är avgörande för att kunna leva i området och på grund av klimatförändringar är dess ankomst inte längre något som kan tas för givet. Därför är det extra viktigt att ta tillvara på vattnet när det väl faller, en grundpelare för CIRHEPs arbete på plats.

Den 13 november gick därmed startskottet för årets träningsperiod inom planering och hantering av pågående vattensparprojekt kallade ”Watershed projects”. För att ta tillvara på vattnet finns olika metoder som används flitigt och hela 90 stycken ”watershed projects” går att finna i Tamil Nadu, men fler behövs. Projekten syftar till att på olika sätt samla upp och reglera regnvattnet så att det kan sjukna in i jorden istället för att rinna iväg. Genom att bygga vattenuppsamlingsdammar, murar och rännor kontrolleras inte bara vattnet utan samlar även den näringsrika jorden som vattnet annars tar med sig. Detta görs för att försöka höja grundvattensnivån som sjunker allt längre ner för varje år men även för att återfå jordens bördighet.

Nyckeln till ett framgångsrikt resultat är inte mängden projekt, välutbildade ingenjörer eller komplicerad teknologi utan engagemang och samarbete mellan lokalbefolkningen i det gällande området. Något som skiljer sig mellan de vattensparprojekt som är byggda direkt av regeringen och de projekt som fått stöd från civilsamhället. Under CIRHEPs utbildningsdagar läggs därför stort fokus på att just engagera, utbilda och motivera befolkningen i projektområdena. Dammarna och murarna måste underhållas för att de ska ge en långvarig effekt på vattentillgången. Men människor behöver även kunskap om hur vattenresurser används på ett hållbart sätt, inte minst inom jordbruket. Utan stöd och engagemang från den lokala befolkningen är projekten dömda att misslyckas.

Från vänster visas en statligt byggd vattenmur från 2014 som redan tappat sin funktion. Höger visar en fungerande vattenmur från 2005 som underhålls av lokalbefolkningen.
Till vänster visas en statligt byggd vattenmur från 2014 som redan tappat sin funktion. Medan den högra bilden visar en av CIRHEPs fungerande vattenmurar från 2005 som underhålls av lokalbefolkningen.

 

/Maja och Britta

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *