Presidenten på besök

Förra veckan fick Cajsa i uppdrag att agera paparazzi när Evo Morales kom till en av de byar där vi jobbar. Presidenten var på plats för att inviga den tredje urfolksautonomin i Bolivia, Chipaya, som ligger i Oruroregionen nära gränsen till Chile.

IMG_9147

Foto: Cajsa Mosbakk

IMG_9128

Foto: Cajsa Mosbakk

Sen Morales tillträdelse har konstitutionen (Constitución Política del Estado, CPE) ändrats och i och med det har Bolivias urfolk fått mer att säga till om. Det har skett omröstningar om huruvida det olika kommunerna vill bli självständiga urfolksautonomier. Elva kommuner har röstat ja, något som innebär att de har ett större inflytande över sitt territorium. Att bli en självständigt urfolksautonomi innebär även en egen administration där folket i fråga får utse sina egna byledare och auktoriteter.

För urfolket innebär dessa autonomier ett större skydd av sina rättigheter. Majoriteten av Bolivias urfolk bor på landsbygden där offentliga institutioner brister, något som försvårar tillgången till rättigheter som till exempel sjukvård och skola. Med egen administration har dessa kommuner större inflytande över hur pengar ska prioriteras och distribueras lokalt. Dessa autonomier innebär även att folket har större inflytande över sin egna mark och sina naturtillgångar.

När omröstningen kom till Chipaya vann majoriteten som röstade för, med 91 procent. Vad gäller övriga kommuner i Bolivia så har cirka 200 inte skickat in en ansökan om att bli självstyrande. Detta beror mycket på bristande information och kunskap, något som Kawsay jobbar aktivt med att sprida.

Jag och Sara ska tillsammans åka tillbaka till Chipaya om några veckor för att ta reda på mer om dessa urfolksautonomier. På Kawsays vägnar så genomför vi intervjuer i både Ivitipora (Charagua, den första urfolksautonomin) och i Chipaya. Syftet är att göra en video som dem kan använda som verktyg för att sprida mer information om vad en autonomi innebär.

IMG_9019

Foto: Cajsa Mosbakk

One Comment

  • Linn Svara

    Ser verkligen fram emot att se filmerna som ni gör!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *