Let us pray for the rain

 

Denna vecka är vi ute och intervjuar bönder. Vi har fått i uppgift att dokumentera bönders jordbrukstekniker samt deras kunskap kring det ekologiska och traditionella jordbruket. Vi ställer bland annat frågor om vilka grödor bönderna odlar samt vilka bekämpningsmedel som används och om de är kemiska eller organiska. Vi ställer även frågor om hur jordbruket såg ut innan den gröna revolution jämfört med idag samt om medellivslängden har ändrats. Vi ska sammanställa informationen till en rapport som CIRHEP senare kan använda för att få en överblick över vilken kunskap bönderna besitter.

Den gröna revolutionen bröt ut i Indien runt 1960- 1970.  Det traditionella jordbruket övergavs då på många håll och nya ”effektivare” jordbrukstekniker tog över.  Konstbevattning, konstgödsel, kemiska bekämpningsmedel och högproducerande arter tog över jordbruksmarknaden. Detta i hopp om att få slut på svälten i världen, men på bekostnad av naturen och människans hälsa. Utarmade jordar, jorderosion,  förorenat samt sjunkande grundvatten är bara några exempel på de negativa konsekvenser som det konventionella jordbruket har bidragit till.

Vi har träffat bönder som berättar om tiden före den gröna revolutionen när inga kemikalier användes, när den uppskattade (enligt bönderna) medellivslängden var 99 år istället för 57 år.  Då kosten var mer näringsrik än vad den är idag.  Idag äter många enbart ris till frukost, lunch och middag.  Vi får höra om olika hälsoeffekter som kemikalier har orsakat, astma, ögon- och hudirritation samt cancer är några exempel.

CIRHEP arbetar tillsammans med Framtidsjorden i att utbilda bönder runt om Kadavakurichi berget om ekologiskt jordbruk.  Många har gått över till att odla ekoligist och trenden ser ut att sprida sig. Flera av de bönder vi har träffat som inte odlar ekologisk har velat komma till CIRHEPs kursgård för att lära sig om hur de kan ändra sina jordbruksmetoder.

 

DSC_4302

Detta är Boothumani och hon odlar bland annat jasmin- och pitchiblommor, tomater och durra. Hon berättade för oss att uteblivet regn är det störta hotet för hennes skörd.

DSC_4359

Detta är Pushbam och han odlar bland annat durra och jasminblommor. Han berättade för oss om fördelarna med att sommarploga. Ökad grundvatten nivå, näringsrikare jord och minskad jorderosion är några exempel.

DSC_4343

 Detta är G. Arokkiyamari, på bilden visar hon upp sin maskkompost som förvandlar organiskt material till bördig jord. Innan vi lämnade hennes gård bad hon oss be för regnet.  Hon sa ” Let us pray for the rain”.

Maja & Denise

 

One Comment

  • Jens Svara

    Ja den gröna revolutionen hade en del bieffekter. Hoppas vi förstår att sluta använda giftiga bekämpningsmedel och konstgödsel snart. Ni gör ett viktigt arbete som belyser detta. Väldigt intressant att följa allt ni beskriver. Puss Jens

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *