Hållbar produktion och konsumtion – En jordbrukares insikter

Den colombianska jordbrukaren och miljökämpen Don César Antonio Franco Laverde är verkligen inte en genomsnittsbonde. Något i hans blick när han spejar ut över sina marker i de colombianska nordvästra Anderna vittnar om en djup kärlek till naturen på en högst spirituell nivå. Det är tydligt att pengar inte är det enda målet för honom.
Han odlar sina kaffebuskar och sina fruktträd i ett symbiotiskt skogsodlingssystem, som berikar naturen istället för att exploatera den. Sorlande fågelsång och en symfoni av surrande pollinerande insekter skapar känslan av att en befinner sig mitt i naturen, snarare än i ett odlingssystem. Med hjälp av agroekologiska odlingstekniker gynnar odlingen hög biodiversitet, hälsosamma jordar och de hotade och mycket värdefulla ekosystemen i regionen. Han har lyckats med en av vår tids största utmaningar – att kombinera långsiktigt bevarande av naturen med riklig produktion.

Tillsammans med andra jordbrukare I regionen grundade han miljöorganisationen Serranigua 1996 I El Cairo I departamentet Valle de Cauca, och kämpar än idag för allt från hållbart jordbruk och naturbevarande till social rättvisa.

César i sitt naturreservat, mitt i hans kaffeodling.


Don César, vad innebär hållbar kaffeproduktion för dig?
Kaffet garanterar yrkesstolthet och mat på bordet för oss jordbrukare, men det ska även säkra att jord och mark är hälsosam, att landskapet är hälsosamt, att vilda djur och fåglar kan frodas och leva sida vid sida med produktionen av kaffe. Därför odlar vi utan kemikalier och i en polykultur med stor diversitet. Gården är också ett naturreservat. Vi befinner oss på en liten gård, i ett litet isolerat område men vi måste tänka på hela planeten som vårt hem, och vi måste ta hand om vårt utrymme på samma sätt som vi vill behandla hela planeten.

Omnejderna på gården.


Vilken makt har vi som konsumenter för att bidra till en hållbar framtid, och hur kan vi på bästa sätt utnyttja vår makt, tror du?
För mig är det tydligt att konsumentens makt är enorm och alla val i vardagen gör skillnad. Konsumenterna måste öka sin sociala och miljömässiga medvetenhet och informera sig själva, och förminska den destruktiva disassocieringen mellan producent och konsument.

På grund av den rådande världsekonomin är priset som betalas till jordbrukarna är ofta mycket lågt och många bönder hotas av ruinering och lever ofta väldigt svåra liv. Min åsikt är att detta är ett problem som även hotar planeten, då många ekonomiskt pressade bönder tvingas sälja sin mark till stora opportunistiska företag som inte bryr sig om planetens framtid, utan bara om att maximera vinst. Det vi kan göra som konsumenter är således att informera oss och leta upp små producenter som odlar hållbart, agroekologiskt, rättvist och så lokalt som möjligt och därmed bidra till en bättre värld både socialt och miljömässigt.

César vid bäcken som rinner igenom hans skog, där han och hans familj tar sig ett dopp då och då.


Vilka är dina största hopp för naturens och mänsklighetens framtid?
Det är mycket svår situation vi och planeten befinner oss i, och jag tror att det är nu eller aldrig som världens folk måste förenas, och försvara det hem som denna planeten är för oss. Nu eller aldrig. Vi måste arbeta hårdare för att stå emot och kämpa mot de som begår brott mot miljön och naturen, och som åsidosätter sympati och mänsklighet för kortsiktig vinst. Och jag tror och hoppas att folk kommer förstå vikten av glädje, att kämpa för glädje, att arbeta för glädje, att studera för glädje, att ha goda vänner och nätverk och arbeta tillsammans och vara glad.

Varför är naturen viktig för dig, vad är det i den som får dig att kämpa?
Jag har varit i många fantastiska platser i naturen, och jag tror att vart man än befinner sig i världen finns det naturlig skönhet, kanske i form av en fågel, eller en insekt, en fjäril, en sten, en bäck eller liknande som ger oss inre frid och harmoni. Jag tror också att var man än befinner sig i världen finns godhet och fantastiska människor med oändlig inspiration. Vetskapen om detta ger mig verkligen hopp!

One Comment

  • César A. Franco Laverde Svara

    Muchas gracias Gunnar por tu visita y compartir con nuestra organización y comunidades. Muy buen escrito. Gracias a Framtidsjorden por el programa y el apoyo a las organizaciones de la Red… Saludos

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *