En nätverkssammankomst i Chachagüí, Colombia

Torsdag 5/3 2020, klockan 17:00 lämnar vi El Cairo, Valle del Cauca, Colombia. 

25 timmar senare, varav 17 timmar uppdelat på resa I chiva, kollektivo, och buss, samt 8 timmars mat- och sov-paus i Cali, var vi framme vid grinden till värdgården i byn Chachagüí. Efter en 5 minuters promenad under klar stjärnhimmel möts vi av sång och dans. Vid gryning skulle nätverkssammankomsten påbörjas, men intill dess var kvällen tillägnad nya möten, gitarrtoner och aguadiente.

 

Som en del av min praktik hos Serraniagua har jag fått möjligheten att ta del av ett projekt som riktar sig mot att bevara inhemska och traditionella fröer i området. I samband med utvecklingen av en systematisk process för att kategorisera fröer, och arbeta med att bevara de lokala variationerna, skulle min handledare på en nätverksträff, och jag fick följa med.

    

Red de Guardianes de Semillas de Vida (RGSV), eller på svenska; Nätverk av beskyddare över livets frön, más o menos, är ett nationellt nätverk som sedan 2002 arbetat lokalt för att rädda och bevara inhemska och traditionella grödor i Colombia. RGSV är en gräsrotsrörelse som grundar sitt arbete på hållbara jordbruksmetoder, mer precis enligt principer grundat på agroekologi, matsuveränitet, samt bevarande av natur och kultur. Förra veckan höll de sin årliga nätverkssammankomst, där vi fick delta i diskussion, inspiration och kunskapsutbyte.

Träffen som ägde rum över två dagar bestod av ett brett deltagande som representerade flera olika knytpunkter av nätverket. Inte bara geografiskt, men även på tvärs av generationer och genus. Mellan lärorika samtal och värdefulla möten samlade jag insikter. Bland annat om vikten av att bevara lokala fröer och traditioner, men också om hur människor har upplevt och lever livets olika faser runtom i Colombia.

 

På vägen tillbaka försökte jag samla mina tankar, med mindre framgång än önskat. Men ett par saker kan jag konkludera. Jag är nu ännu mer nyfiken på att lära mig mer; att skapa mig en djupare förståelse och en personlig sammanfogning av problematik och tillvägagångssätt; men jag undrar samtidigt över de röster som inte blev representerade under helgen. Vad var grunden till det? Hur påverkas då det narrativ som förs? Och varför oroade det mig?

Om inget annat, så kommer min nästa text handla om kanske just det. Eller vill du läsa om något annat? ¡Dime!

2 Comments

  • Helena Svara

    Inspirerande artikel och fina bilder!

  • Linn Svara

    Jag skulle vilja läsa mer om vilka som faktiskt representerades under mötet och varför. Vilket narrativ förs och hur kopplas det till en global diskurs? Jag är självklart även intresserad av vilka som inte representerades. Jag misstänker att din oro kopplar till förnimmelsen av en kunskapshierarki – det är en skyldighet att granska privilegier och maktstrukturer även i de egna leden.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *