”Detta är Indien, 90 % ser ut så här”

Urbanisering är en global trend och många politiska beslut som fattas har staden i fokus medan landsbygden ofta kommer i andra hand. För att motverka detta har CIRHEP under de senaste åren tagit emot elever från olika skolor, även ifrån Sverige, för att visa på den viktiga roll landsbygden har för att hela landet ska fungera. ”Det är barnen som kommer bli nästa generations beslutsfattare och de är dem som är vår framtid. Därför är deras förståelse om livet på landsbygden och naturen av stor vikt”, menar Mohan som är en av grundarna av CIRHEP. Därför vill nu CIRHEP utöka sitt skolprogram både nationellt och internationellt. Landsbygdens viktiga roll och dess utveckling är något eleverna i nionde klass från Chennai, en mångmiljonstad i norra Tamil Nadu, fått lära sig under fem dagars studiebesök på CIRHEP.

Här lär sig eleverna om traditionell hirsproduktion

Vi drar ut de beiga plaststolarna och sätter oss med tre elever för att fråga om hur deras tid på CIRHEPs kursgård varit. Snabbt samlas allt fler barn runt oss för att dela med sig av sina upplevelser. Under samtalets gång blir det tydligt att det berörts och lärt sig mycket under sin vistelse. Vattnets vikt och innebörd är något som satt starka spår. ”Vattnet kommer faktiskt från någonstans, inte bara ifrån kranen” säger Raja 14 år. Genom att besöka vattensparprojekt, jordbrukare och själva fått gräva vattenrännor förstår det nu hur svårt det kan vara att få tag på vatten. En erfarenhet de säger de kommer ta med sig härifrån och att de i fortsättningen kommer tänka på hur de använder sig utav vattnet.

För att få en insyn i den politiska kontexten besökte de det lokala landsbygdsutvecklingskontoret. Där fick eleverna en introduktion i det arbete och de projekt som bedrivs i området. Något som dock utrycktes med missnöje då de ansåg att det saknades passion för arbetet och trots olika planer för den lokala utvecklingen ansåg de att ingenting blev gjort.

En kväll gick bussen till en närliggande by för interaktion med barnen från byns kvällsskola och ett besök hos en av CIRHEPs kvinnogrupper. Genom lärande lekar visade barnen från by ungdomarna från Chennai hur de på ett lekfullt sätt lär sig om naturen och problematiken i området. ”De får lära sig i tidig ålder att ta hand om naturen, de kunskaperna kommer de ha med sig resten av livet” säger Sethuraman. Genom sin tid här har ungdomarna från Chennai lärt sig mycket nytt och fått en ny förståelse om livet på landsbygden och vikten av samarbete för utveckling. En imponerad Priya betonar att ”området har förvandlats från nästan ingenting till det här. Man behöver bara samarbeta och tro på det man gör”. Trots den, med indiska mått mätt, korta distansen mellan Chennai och Veelinayakenpatti ser tillvaron för människorna mycket annorlunda ut. Raja 14 år menar att det är viktigt att ha kunskap om landsbygden och hur byarna fungerar och konstaterar att ”detta är Indien, 90 % ser ut så här, inte som i städerna”.

 

Fokuseringen kring städer är som sagt en global trend, en trend som existera i Sverige likväl i Indien. En trend som drar ner levnadsstandarden och försvårar situationen för dem som lever på landsbygden. Men landsbygden har en viktig roll för hela landet, inte minst när det kommer till matproduktion och användandet av naturresurser. Det finns självklart skillnader mellan länderna men okunskapen om landsbygden bland populationen i städerna är liknande.

Lekar som lär eleverna att samarbeta och om vattnets viktiga roll
Lekar som lär eleverna att samarbeta och om vattnets viktiga roll

 

/Maja och Britta

2 Comments

 • Anita Normark Svara

  Viktig och intressant läsning. två små frågor bara.

  1. Är det många av skolbarnen i Chennai som får denna chans?
  2. Vad avses med 90 % av Indien? Är det andelen av landets yta, eller är det andelen av befolkningen.

  • Britta Josephson Svara

   CIRHEP samarbetar med flera skolor och får besök av ett antal klasser varje år, främst från södra Indien. I dagsläget är det bara en skola från Chennai som kommer till kursgården. Men som skrivet i texten jobbar organisationen nu med att utöka sitt skolprogram, bland annat genom att marknadsföra sig mot fler skolor både nationellt och internationellt.

   Eftersom det är ett citat vet vi inte varifrån pojken fått sin fakta. Men enligt USAs Central Intelligence Agency (CIA), är ca. 83% av Indiens landyta jordbruksmark eller skog. Huruvida vatten, vild natur eller berg innefattas i de resterande 17% vet vi tyvärr inte. När det kommer till populationsfördelning är det ca. 70% av Indiens befolkning som bor på landsbygden.

   /Britta och Maja

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *