Biologisk mångfald är livsviktigt. / Biodiversity is life. / Biodiversidad es vida.

* For summary in English, scroll down. 
** Por Español, lo siento por el momento no se dispone. 

Biologisk mångfald, eller biodiversitet,  är ett samlingsbegrepp som beskriver den naturliga existensen av variation inom och mellan allt liv på jorden. Mer precis brukar man tala om alla de växter, djur, gener och livsmiljöer som existerar på vår planet. I sin helhet så utgör biologisk mångfald grunden för vårt ekosystem och alla dess essentiella funktioner.

Vår nutid, dåtid och framtid, samt samhällets växande efterfrågan av materiellt välstånd är beroende av biosfärens kapacitet att förse oss med resurser och tjänster. Det betyder att vårt liv är i direkt korrelation till en välmående och produktiv jord, alltså en planet med rik biologisk mångfald. Detta är inte ny fakta, det har varit internationellt erkänt sedan förra århundradet, ändå verkar det som att vi inte riktigt förstår att biologisk mångfald är livsviktigt.

Det industriella jordbruket och globaliseringen, med växande per capita konsumtion i spetsen, är av de största bakomliggande faktorerna till förlust av global biologisk mångfald. De exakta effekterna av förlust av biologisk mångfald har inte blivit fastställda, men forskare har konstaterat att dem är tillräckligt stora för att kunna jämföras med effekterna av till exempel global uppvärmning, ultraviolett strålning och vissa typer av föroreningar. Överkonsumtion är inte ingående i själva mänskligheten, ändå lever omkring 86% av hela världens befolkning i länder som exploaterar mer resurser än vad naturen kan regenerera. Det som kanske ändå gör allra mest ont i själen är faktumet att det är regioner med den högsta koncentreringen av biologisk mångfald som genomgår den snabbaste och allvarligaste förlusten av biologisk mångfald. En av dessa regioner är de Colombianska Anderna i Sydamerika.

De tropiska Anderna i Colombia är hem till både en exceptionell biologisk och kulturell mångfald, samtidigt är de bägge under stort hot. Vid millenniumskiftet återstod bara 39,5% av naturligt bevuxet jordyta i Colombia, och av landets 102 urfolksgrupper var 35 närmast försvunna. Jag blir obekväm när jag tänker över de siffrorna. Min reaktion? Att ifrågasätta det nuvarande globala systemet och mitt deltagande i det. Men visst är det svårt. Jag tror dock att det är viktigt att försöka. Genom att erkänna att vi människor bidrar med otaliga miljökonsekvenser, att jorden har ekologiska gränser och att biologiskt mångfald är livsviktigt, så skapar vi en dialog för att lyfta vikten av att bevara vår mångfald, både den biologiska men också den sociokulturella. Vad tror du?

Som praktikant på Serraniagua i Colombia har jag redan efter bara tre veckor lärt mig otroligt mycket om vikten av att bevara den biologiska mångfalden, och vill du läsa hela min text kan du göra det här: Bevarare av mångfald och livet som vi har.

 

  


 

Biological diversity, or biodiversity, is the variety within and between species; plants, animals and everything in between that constitute the natural environment. Biodiversity comprise the basis for our ecosystems and all of its functional traits. Modern life, and societies’ continuously growing demand for material well-being, is dependent upon the biosphere’s natural capacity to provide resources and services. This means that biodiversity is a fundamental aspect to our present-day life on earth, or as one group of scientists put it; “[b]iodiversity is the variety of life”. However, there is a growing concern regarding the industrial agricultural expansion, driven by present day per capita consumption levels, and the direct correlation to the loss of biodiversity.

On the spectrum of local to global, human created land change and overuse of ecosystems is the main factor for degradation of biodiversity. The globalization of the agricultural sector, specifically the industrial expansion, driven by export-oriented policies, is a phenomenon with serious environmental and socio-economic consequences. The inconvenient truth is that the consequences are distributed unevenly, and the negative impacts are felt most severely by those who had least to do with the cause.  Some studies have revealed alarming findings in relation to the impacts of biodiversity loss, showing that the effects could be sufficiently large to be of comparable magnitude to the impacts of, for instance, climate warming, ultraviolet radiation, acidification and certain forms of nutrient pollution. These are distressing facts, but human activities have not always been overexploiting natural capital stocks. In 1961 most countries consumption demand did not strain their own ecosystems, nor others. This means that ecological overshoot (i.e. overuse of ecosystems on a global scale) is not an inherent condition of human life on earth. Yet, most recent available data estimates that 86% of the world’s total population, currently, live in a country that demands more from nature than the local ecosystem can regenerate, thus creating an ecological deficit.

Coupled with this, is the upsetting reality that the regions that have experienced the most rapid loss and severe degradation of their natural environments due to this land use transition, are the tropical ecosystem areas, where most of the world’s concentration of biodiversity is found. One of which is the Tropical Andes (TA) region in Colombia, Latin America, home to essential tropical forests that constitute key systems for a large share of life on earth, being both environmental, social, cultural and economic aspects. Colombia is a mega-hub of diversity, both biological and social, of which both are threatened by extinction. Historical processes marked by foreign economic interests, policy injustice, and armed conflicts, are some of the factors that have contributed to natural and human degradation. By the twenty first century, only 39,5% of the natural cover in the Colombian TA region remained, and of Colombia’s 102 native groups, 35 are on the verge of disappearing. These figures should make us question the current global system and our participation in it. Recognizing the human induced environmental impacts, the earth’s ecological limits and the essence of the natural ecosystem for human life, acknowledges the need to conserve our diversity, both biological and socio-cultural. What do you think?

As an intern at Serraniagua, Colombia, I have already after only three weeks learnt a substantial amount about the importance of biodiversity conservation. If you want to read my entire text you can find it here: Protectors of diversity and life as we know it.

 

2 Comments

  • Linn Svara

    WoW! vilken bra artikel 🙂

  • Alicia Svara

    SÅ intressant! Väldigt skrämmande statistik, ska bli spännande att få läsa mer om arbetet på Serraniagua!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *