Riskvarn: 10 ton ris per dag!

I Tamil Nadu äter en medelklass Indier ca 100 gram ris per person och dag, men då har vi bara räknat med lunchen.  Om vi sedan räknar med både frukost och middag som också i huvudsak består utav risbaserade rätter, får vi lägga på 200 gram till. Vilket i slutändan blir ca 108 kg per […]