Biologisk mångfald är livsviktigt. / Biodiversity is life. / Biodiversidad es vida.

* For summary in English, scroll down.  ** Por Español, lo siento por el momento no se dispone.  Biologisk mångfald, eller biodiversitet,  är ett samlingsbegrepp som beskriver den naturliga existensen av variation inom och mellan allt liv på jorden. Mer precis brukar man tala om alla de växter, djur, gener och livsmiljöer som existerar på […]