Business as usual is not an option

Under tisdagen den 20 januari deltog jag tillsammans med CIRHEP i ett samråd om ett klimatanpassningsprojekt som en tyskstatligt ägd utvecklingsbank vid namn Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) vill starta upp. National Bank for Agriculture Rural Development (NABARD) var värd och hade bokat in samrådet på ett konferenshotell i centrala Madurai. Representanter från NABARD -Madurai, Chennai […]

Participatory Guarantee System

Hejsan! Under de två senaste veckorna har vi varit ute och träffat bönder som vill gå med i CIRHEPs snart uppstartade PGS-grupp. PGS står för Participatory Guarantee System och är ett lokalt inriktat ekocertifieringssystem. PGS bygger på att bönder kollektivt går samman och skapar en grupp som sedan tillsammans ansöker om att få en gemensam […]

De ”onda” vegetarianerna

För att uppnå en hållbar förändring i världen är det viktigt att nå ut till den yngre generationen, då det är dem som är framtiden. Därför arbetar CIRHEP aktivt med att utbilda unga inom miljö genom att bjuda in olika skolklasser till sin kursgård. Barnen får lära sig om alla CIRHEPs projekt samt delta i […]

Let us pray for the rain

  Denna vecka är vi ute och intervjuar bönder. Vi har fått i uppgift att dokumentera bönders jordbrukstekniker samt deras kunskap kring det ekologiska och traditionella jordbruket. Vi ställer bland annat frågor om vilka grödor bönderna odlar samt vilka bekämpningsmedel som används och om de är kemiska eller organiska. Vi ställer även frågor om hur […]

Don’t work against nature, work together with it!

Vi har haft lite problem men att lägga in bilder men nu verkar det fungerar igen! Så här kommer en liten uppdatering! Under förra vecka besökte ett gäng studenter CIRHEPs kursgård för att lära sig om watershed konceptet.  Studenterna läser ett biodynamiskt jordbruksprogram i staden Karur där de får lära sig allt om hur ett hållbart […]

Kadavakurichi Watershed

För drygt 15 år sedan var byar runtom Kadavakuritchi (KVK) berget mycket utsatta. Naturen och miljön hade under många år överexploaterats genom avskogning, överbetning och olämpliga jordbrukstekniker. Det traditionella jordbruket med permakulturer  övergavs till det konventionella där monokulturer slukade mängder av konstgödsel, kemikalier och bevattnades för intensivt. Detta ledde bland annat till att grundvattennivån sjönk med cirka 240-300 […]

Lady Fingers

Hej! Här kommer lite uppdateringar från CIRHEP. Vi har inte kunnat blogga tidigare på grund av internetbrist. Vi har sedan vi kom hit introducerats till CIRHEPs olika verksamheter och successivt börjat anpassa oss efter den indiska kulturen. Det är otroligt vacker här runt om Kadavakurichi berget där CIRHEPs kursgård är placerad och där vi även […]