Sverige måste säga nej till nya frihandelsavtalet

Mercosur kommer leda till ökade utsläpp, förstörelse av Amazonas, människorättskränkningar och hunger – så när ska Sverige lyssna till de hundratals organisationer som kräver att avtalet justeras?

Den nya rapporten från FN:s klimatpanel (IPCC) bekräftar att tiden för att förhindra en enorm förvärring av klimatet rinner ut. Klimatforskare och civilsamhället insisterar på hur bråttom det är att kraftigt minska världens utsläpp för att kunna stoppa uppvärmningen, att det är nu eller aldrig som gäller. Men tyvärr har många länder, inklusive Sverige, inte lyssnat nog.

Sverige stödjer fortsatt ett frihandelsavtal mellan EU och tullunionen Mercosur, som är en 20 år gammal politisk plan, och detta trots alla varningar om att den är förödande för både människor och miljö.

Frihandelsdelen av EU:s associationsavtal med den sydamerikanska tullunionen Mercosur (Argentina, Brasilien, Paraguay och Uruguay) går i motsatt riktning till den utveckling vi behöver för att stoppa klimatförändringarna och upprätthålla mänskliga rättigheter. Därför vill vi, koalitionen Stop EU-Mercosur Sverige, att vår regering ändrar inställning till avtalet med Mercosur och ansluter sig till de andra europeiska länder som vägrar att ratificera.

Frihandelsavtalets essens innebär ökad handel med produkter som driver på avskogning och ökar utsläpp. Dessutom förespråkar avtalet industriellt, storskaligt, exportinriktat och kemikalieintensivt jordbruk som förstör miljön och hotar urfolks, små- och medelstora bönders och lantarbetares mänskliga rättigheter. Det hindrar rätten till försörjning på grund av prisdumpning och mer tryck på brukbar mark, ökar landgrabbing och miljöförstörelse som tvingar bort dom från sin mark.

Villkoren för hållbarhet regleras i frihandelsavtalets kapitel om hållbar utveckling (TSD), men är enligt flera forskare och experter långt ifrån tillräckliga för att garantera en säker framtid för klimatet och mänskliga rättigheter. Frihandelsavtalet har förvisso en ambition om att alla länder ska implementera Parisavtalet och villkoren som medföljer, men det finns inga juridiskt bindande mekanismer som kan säkerställa att de följs, och inga verktyg som följer upp huruvida ökad import av vissa varor leder till ökad avskogning eller inte.

Det finns inget som tyder på att Brasilien kommer hedra de överenskommelser som förhandlats fram. Där förespråkar regeringen istället att Amazonas och urfolkens territorier ska öppnas upp för gruvbrytning och jordbruk, och lagförslag som skulle legalisera landgrabbing inväntar godkännande. Faktum är att Brasiliens president, Bolsonaro, godkände den lägsta budgeten för miljömyndigheter på 20 år samma dag som han tidigare på US Climate Summit lovat att dubbla den.

STOP EU-MERCOSUR SVERIGE KOALITIONEN
Latinamerikagrupperna
Fian Sweden
Framtidsjorden
Amazon Watch Sverige
Push Sverige
Regnskogsföreningen
Greenpeace
Navitas
Fältbiologerna
Jordensvänner
Skiftet
Klimatriksdagen
Extinction Rebellion Sverige
NordBruk