Framtidsjorden är ett internationellt nätverk som stöder initiativ till utveckling på socialt rättvis och ekologiskt hållbar grund.
1956
Antal bönder har transformerats till ekologiska
30,000
Antal bönder har nu kontroll över sina fröer
100
Seminarier och 5000 personer med möten 2017 i Sverige
Följ oss @framtidsjorden