Ekologi, territorier och genus

Bolivia Kallawaya_small

Tillsammans med ursprungsfolksorganisationer på bynivå och på lokal nivå genomförs ett projekt av organisationerna Kawsay i Bolivia och Kawsay i Ecuador. Samhällenas organisationer utvecklar kapacitet för gemensam förvaltning. De genomför egna kartläggningar och tar utifrån dessa fram planer. De utvecklar sitt jordbruk och djurhållning utifrån sina traditioner och ekologiska principer. Det innebär att öka användningen av traditionella rotfrukter , potatis-, och quinuasorter. På hög höjd görs försök med frukt- och biodlingar. Inom projektet arbetas också med att utveckla försäljning, marknader, gemensamma odlingarna och företag grundade på bygemenskaperna.

Uru Chipaya i Oruro, Kallawaya i La Paz, Quechua i Cochabambaregionen och Sucre och Guaraní från Charagua i Santa Cruz är samhällen och ursprungsfolk som deltar i Bolivia. Projektet når 20 bysamhällen med totalt 920 familjer. I Ecuador arbetar Kawsay med ursprungsfolksorganisationen Confederación Kayambi i Pichincha regionen. I Confederación Kayambe medverkar 135 byorganisationer som i sin tur bildar 14 stycken så kallade andragradsorganisationer.

Projektet lyfter fram kvinnors arbete och kunskap för att stärka deras inflytande inom organisationerna. Det finns stöd för att utveckla kvinnogrupper. Det genomförs också aktiviteter för att stärka kunskapen om territoriella och kulturella rättigheter.

I Bolivia stöder Kawsay samhällenas förberedelser för ursprungsfolksautonomi och i vissa fall att skriva stadgar för autonomi. I juni 2014 hade staten ännu inte godkänt någon kommuns ansökan om stadgar. Genom den nationella samordningen CONAIOC för ursprungsfolksautonomi genomförs påverkan för att staten ska uppfylla grundlagen.

I Ecuador stöder Kawsay nätverket för solidarisk ekonomi och matsuveränitet i Kayambi – RESSAK. De påverkar kommunen för att få tillgång och stöd till markander, ekologisk jordbruksrådgivning och stöd för deltagande certifiering. De driver frågor om rätten till vatten, mark och skydd för speciella miljöer. Speciellt arbetas för att Pichincha förvaltningen ska ta fram planer för att genomföra reformen om agroekologi som antog 2012.

Vad är syftet med projektet?
Syftet är att deltagarna ska öka sin kunskap om sina och naturens rättigheter, ekologi, odling och genusroller. Fler politiska förslag ska presenteras och kvinnors deltagande i organisationerna ska öka.

Vem genomför projektet?
Projektet genomförs av Kawsay i Ecuador och Kawsay i Bolivia.

Hur kan du stödja projektet?
Du kan stödja projektet genom att ge en gåva till Framtidsjorden på 90 02 18 -9 märk inbetalning ”Kawsay-Kawsay”.

Du kan även engagera dig i vängruppen för Kawsay.