Ecobarrial, Chile

 

Ecobarrial

Hitta egna lösningar på miljöproblemen

Ecobarrial är en organisation som arbetar med miljöpedagogik och som främjar lokala och ekologiska alternativ sett i ett socialekologiskt perspektiv. Organisationen grundades 1987 i Valparaiso i Chile under namnet Cetal, men heter sedan 2001 Corporación Ecobarrial. Ecobarrial främjar självständighet och lokal organisation. Det betyder att man uppmuntrar grupper som direkt påverkas av ett miljöproblem att själva hitta och komma med lösningar på sina problem. Med det här arbetssättet vill man stimulera utvecklingen av teknologiska och socialt anpassade alternativ och se till att det byggs ekologiska samhällen. Organisationen, som är verksam i och omkring Santiago samt i regionen kring Valparaíso, samverkar också med flera andra lokala organisationer. Tillsammans är det så mycket lättare att ta fram idéer och lösningar som främjar en ekologisk livsstil.


Kontakta Ecobarrial

E-post: negriverde@gmail.com
Webbplats: http://ecobarrial.blogspot.com/