CIRHEP, Indien

 

CIRHEP

Centre for Improved Rural Health and Environmental Protection (CIRHEP) är en NGO som bildades 1994 i Nilakottai, Tamil Nadu i Södra Indien. Organsationen jobbar med att stärka kapaciteten bland byar på den indiska landsbygden för att öka möjligheterna för befolkningen att på ett hållbart sätt kunna bo kvar utan att behöva flytta till städerna. Detta görs genom flertalet olika projekt men där grunden handlar om att förbättra livskvalitén på ett hållbart sätt i området.

Området runt Nilakottai är väldigt utsatt för torka och tillgång till vatten är ett stort problem. Därför jobbar CIRHEP med vattenkonserverande program för att kunna ta vara på det vatten som, när det väl kommer, kommer i stora mängder samtidigt. Detta har vart grunden i CIRHEPs i arbete sedan starten 1994 och har hjälpt många byar i området att ta vara på vattnet samtidigt som grundvatten nivån ständigt sjunker pågrund av klimatförändringar.

Utöver de vattenkonserverande projekten jobbar CIRHEP även med utbildning på flera olika nivåer. Dels utbildar de lokalbefolkningen gällande hur man tar vara på de naturtillgångarna som finns. De utbildar även bönder från olika delar av Indien om jord och vatten konversation, samt har även en Mulleskola för barn där det får lära sig om naturen och klimatförändringar, ett projekt som byggts på utbytet av erfarenheter via Framtidsjordens nätverk. De har även kurser för kvinnor gällande hur de kan öka sin makt samt skapar även kvinnogrupper så de tillsammans kan ta lån hos banker vilket är svårt som ensam kvinna.

            

En annan stor del utav CIRHEPs arbete är PGS (Participatory Guarantee Systems) vilket är ett system för att få en ekologisk märkning på sina produkter för att hjälpa dem på marknaden. Systemet bygger på att en grupp bönder kontrollerar varandra utifrån gemensamma och lokala uppsatta mål för vad en ekologisk produkt innebär. CIRHEP har skapat ca 30 stycken sådana grupper med ca 10 bönder i varje grupp. De har även skapat en fröbank där de samlar och sparar fröer för att kunna stå emot klimatförändringarna och inte vara beroende av GMO fröer.

CIRHEP har även sedan 2002 tagit emot praktikanter som en del av praktikantprogrammet och där de dels har lärt sig om indisk kultur, hjälpt till i de gemensamma projekten samt dokumenterat de framgångar som de flesta av CIRHEPs projekt har varit. Vill du veta mer om CIRHEP eller stödja deras arbete? Tveka då inte att kontakta CIRHEPs vänner.

Kontakta CIRHEP
E-mail: cirhepfe@gmail.com