Miljö, organisering och försörjning

– Framtidsjorden stödjer Cirheps arbete 2014 – 2016

Cirhep0805300322

 

CIRHEP arbetar tillsammans med landlösa och småbrukare i 30 byar som ligger runt Kadavakurichi reserv forest i Tamil Nadi i södra Indien. De flesta småbrukare vill odla helt ekologisk men saknar både kunskap och resurser. CIRHEP håller kurser i olika odlingsmetod och tillverkning av ekologiska insatsmedel. Gemensamt bygger de upp en organisation av bondegrupper för att lära av varandra och tillsammans utveckla arbetsätt. Idag är ett hundratal av småbrukarna organiserade i 10 grupper och 20 grupper till är på gång. Generellt i Indien är det främst kvinnor som är jordbrukare. I Kadavacurichiområdet är 70 procent av jordbrukarna män eftersom de inte arbetar i närliggande städer i samma utsträckning som i stora delar av Indien. I småbrukargrupperna i projektet är ca 70 procent män och 30 procent kvinnor.

Projektet arbetar också med självhjälpsgrupper, I dessa deltar 600 kvinnor och många är landlösa. De driver tillsammans 50 självhjälpsgrupper. I grupperna stöder de varandra, de har ett gemensamt sparande, tar gemensamma lån och utvecklar verksamheter som ger inkomster.

I självhjälpsgrupperna diskuterar kvinnorna olika frågor som berör dem. Det ger möjlighet att gemensamt vända sig byns styre eller det lokala styret med problem och också förslag.

Dessutom deltar 120 bybor som är organiserade i vattenkommitteér. Flera system utvecklas kollektivt av byarna och grupperna. Ekologiska gödsel och preparat mot insekter och sjukdommar tas fram gemensamt. Fröbanker är en viktig del av projektet. Gemensamma fröbanker med traditionella utsäden är viktigt för småbrukarna. Inom projektet arbetas också med att utöka odlingarna av traditionella sädeslag som ger bättre skördar och mer näring än t ex ris. Nytt i området är att utveckla system för deltagande certifiering av ekologiska varor. Först utbildas Cirheps anställda i deltagande certifiering och sedan får 100 småbrukare per år möjlighet att delta.

Vad är syftet med projektet

Syftet med projektet är att byarna kollektivt utvecklar metoder och system som ökar försörjningsmöjligheter, förbättrar miljön och skapar matsuveränitet.

Vem genomför projektet

Projektet genomförs av organisationen: Center for Health and Environmental Protection – Cirhep i Dindigul District, Tamil Nadu, Indien

Hur kan du stödja projektet?

Du kan stödja projektet genom att ge en gåva till Framtidsjorden på 90 02 18 – 9

Du kan även engagera dig i vängruppen Cirheps vänner