Ceutas vängrupp

CEUTAS vänner stödjer organisationen CEUTA i Uruguay.

Kontakta CEUTAS vänner
Gabriel Martinez
E-post: gabriel@envivo.se