Agroekologi och hälsa

CEUTA är en liten organisation i Montevideo i Uruguay. Organisationen har arbetat med att sprida information om alternativ teknik och om hållbar och rättvis utveckling både i städer och på landsbygden sedan 1985.

Organisationen arbetar med agroekologi*, medicinalväxter, alternativ energi och sanitet. Genom möten och seminarier utbyter man erfarenheter och tar fram planer på hur ett visst område ska utvecklas tillsammans med de sm berörs.

CEUTA var aktiv när nätverket för agroekologi startade i landet. Det är ett nätverk som består av småbrukare, organisationer och konsumenter som vill utveckla, etablera och sprida kunskap om agroekologi och nya metoder för en hållbar, ekologisk lantbruksutveckling. Organisationen har också ett mångårigt samarbete med APODU som är en förening för ekologiska jordbrukare i Uruguay.

 

*Agroekologi knyter samman kunskap om lantbruk, samhälle och omgivande natur. Utgångspunkten är att alla levande system är beroende av och har ett utbyte med sin omgivning. Människan, samhället och naturen betraktas som medverkande och ömsesidigt beroende aktörer i systemet.