CETAP, Brasilien

 

CETAP

Agroekologi och helhetsperspektiv

CETAP står för Centrum för Alternativa och Folkliga Teknologier och är en organisation i Brasilien som precis bildades under mitten av 1980-talet. Ända sedan organisationens början har deltagare från fackförbund för lantarbetare, kooperativ, föreningar för småbrukare, kvinnogrupper och andra sociala rörelser varit viktiga delar av verksamheten. CETAP vill bidra till att stärka småjordbruk och de organisationer som arbetar för småjordbruk i Brasilien. Det gör man genom att arbeta för att skapa hållbara jordbruk grundade på agroekologiska principer vars utgångspunkt är att alla levande system är beroende av och har ett utbyte med sin omgivning.

Organisationens strategi är att arbeta med utbildning, rådgivning och vägledning av lantbrukare. CETAP är engagerad i 210 grupper och når på det sättet cirka 3000 lantbrukarfamiljer. Organisationen består av yrkesmän och yrkeskvinnor inom samhällsvetenskap, agronomi och utbildning. Den här breda utbildningsbasen ger verksamheten ett helhetsperspektiv på jordbruket som innefattar såväl ekonomiska som sociala, kulturella och miljömässiga aspekter.

Kontakta CETAP
E-post: contato@cetap.org.br
Webbplats: www.cetap.org.br