CEPEMA, Brasilien

 

CEPEMA

CEPEMA är en stiftelse som sedan 1989 arbetat med folkbildning och landsbygdsutveckling i delstaten Ceará i nordöstra Brasilien. Genom sin utbildning vill man uppmuntra den ursprungliga kulturen och en hållbar utveckling av både landsbygden och storstäderna i delstaten.

CEPEMAS arbete har utvecklats i samarbete med statliga och enskilda organisationer i Brasilien. Man samverkar också med en rad internationella organisationer. CEPEMA arbetar sedan 1996 för att bevara atlantregnskogen och öka den biologiska mångfalden. Det görs i samverkan med bönder som odlar ekologiskt kaffe. Detta är en mycket lyckad satsning eftersom det också ger fler arbetstillfällen, förbättrad hälsa, ökade inkomster, ökad jämställdhet och en minskad utflyttning från området. CEPEMA är aktiv i 30 kommuner och når idag cirka 1000 småbrukarfamiljer. Olika delar av utvecklingsprojekten vänder sig till män respektive kvinnor. Många kvinnor i området vill utbilda sig för att bli delaktiga i arbetet med skogen och lära sig förädla de lokala råvarorna frukt, kaffe och medicinalväxter.

Rädda Caatingan
I delstatens inland samarbetar CEPEMA med småbrukare som odlar ekologiskt med jordbruksmetoder som bevarar skogen Caatinga. Syftet är att öka den biologiska mångfalden, återbygga skogen, skapa sysselsättning och ge ökade inkomster.

Ekologiskt lantbruk och skogsjordbruk
CEPEMA arbetar också med unga lantbrukare från Tremembéfolket för att återta och stärka kulturen och identiteten bland Tremembé. Också här handlar engagemanget om att uppmuntra ekologiskt lantbruk och skogsjordbruk i området. När man lyckas kommer den biologiska mångfalden att ha ökat samtidigt som satsningen har givit fler arbetstillfällen, ökat böndernas inkomster och stärkt matsuveränitet *.

Hiphop och video
Fala Favela är ett mycket uppskattat projekt som stöder olika typer av kulturell verksamhet samtidigt som det utvecklar ett socialt och ekologiskt intresse och engagemang hos ungdomar från slumområden – så kallade favelas. Genom den här satsningen vill CEPEMA ge ungdomar en möjlighet att utveckla sin tro på sig själva och uttrycka sig genom hiphop, teater, video, musik och fotografi. Man arbetar också med något som kallas deltagande TV, där ungdomarna själva är aktiva vilket stärker deras självtillit.

Ekologi och hälsa för ungdomar i storstaden
På uppdrag av de brasilianska myndigheterna driver CEPEMA också utbildningar i ekologisk odling i staden, genusfrågor och hälsorådgivning. Utbildningen vänder sig till ungdomar från arbetarklassen i Fortalezas förorter. Ungdomarna får en användbar utbildning, men också kontakt med potentiella arbetsgivare. Tanken är att detta ska kunna leda till en första anställning inom till exempel trädgårdsskötsel, på en vårdcentral eller i en organisation som arbetar med hälsofrågor.

*Matsuveränitet är ett kritiskt begrepp som lyfter folkets rätt till hälsosamt och kulturellt lämpliga livsmedel som produceras genom hållbara metoder samt deras rätt till att definiera sina egna livsmedel- och jordbrukssystem.

Kontakta CEPEMA
E-post: cepema@attglobal.net
Webbplats: www.fundacaocepema.org.br