Ecuador
Centro Ecológico Zanja Arajuno
Centro Ecológico Zanja Arajuno

Kunskap om regnskogens resurser

Forsknings – och utbildningscentret Centro Ecológico Zanja Arajuno i ecuadorianska Amazonas arbetar för en ekologisk hållbar utveckling för lokalbefolkningen. Ursprungsfolkens traditionella kunskap om naturen och västerländsk vetenskap möts här för att finna alternativ till skövling av skogen.

Centro Ecológico Zanja Arajuno vill visa att det finns alternativ till den ohållbara utvecklingen i regionen. Organisationen driver bland annat ett utbildningscenter som föder upp och studerar lokala djurarter – hur de lever, vad de äter och hur de förökar sig. Genom att föda upp djur som äter det som naturligt växer i regionen behöver man inte hugga ner regnskog. Att skövla regnskogen för att kunna odla foder för djuruppfödning är annars vanligt i Amazonasområdet. Centret, som är öppet för allmänheten, vill gärna sprida kunskap om Amazonas flora och fauna och visa att det går att använda regnskogens resurs er på ett uthålligt sätt.

Kontakta Centro Ecológico Zanja Arajuno
E-post: centrofatima@andinanet.net