CDDH, Brasilien

 

CDDH

Mänskliga rättigheter och ekologi ligger till grund för CDDH (Centro de Defesa dos Direitos Humanos) som arbetar med att ge människor skydd, stöd och utbildning. Organisationen bildades 1979 och sedan 90-talet arbetar CDDH med att inspirera till ett ekologiskt tänkande och ett synsätt som visar värdet av ett alternativt levnadssätt. Organisationen driver flera olika projekt för att stärka diskriminerade samhällsgrupper. Det kan handla om kvinnor, ungdomar och arbetslösa i Petrópolis kåkstäder.

CDDH använder valspråket ”Servir à Vida” vilket betyder tjäna livet. För den här organisationen handlar det om att bry sig om och stödja de människor som lever utanför samhällets ramar och normer. Idag erbjuder CDDH bland annat juridisk hjälp och stöd till hotade vittnen, utbildning av ungdomar och information och hjälp till våldsoffer och deras anhöriga. Organisationen arbetar också med återvinning och återanvändning av papper och andra naturmaterial. Man tillverkar och säljer vykort, tavlor, lampor och möbler av återvunnet material. Andra områden inom organisationens arbetsfält är matservering för hemlösa människor och kvinnogrupper som tillverkar pasta. Organisationen arbetar i många utsatta områden för att ge stöd och hjälp och för att uppmuntra människor att samarbeta och lösa sina problem gemensamt.

Kontakta CDDH
E-post: coordenacao@cddh.org.br
Webbplats: www.cddh.org.br